Premolin z Dipiazzo za vnovični dostop do društvenih sedežev na Padričah

»Zelo me žalosti in sem razočaran nad obnašanjem Občine Trst,« je v soboto popoldne izjavil
podpredsednik vzhodno-kraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk), ko se je kot bivši pokrajinski
načelnik Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO) znašel pred zaklenjenimi vhodnimi vrati
nekdanjega begunskega naselja na Padričah. V tamkajšnjih poslopjih imajo namreč skavti, tako kot
druga slovenska društva in organizacije, svoj sedež, do katerega ta čas ne morejo.
Društvom je bilo pred časom rečeno, da jih bodo redno seznanjali z občinskimi načrti glede območja.
Zagotovili so jim tudi, da bodo našli rešitve za dejavnosti. Občina Trst je pa brez predhodnega
obvestila zaprla območje in poslopja, ki se tam nahajajo.
Premolin je ob pogledu na žabice in verige poklical na vratih pripetem listu zapisano telefonsko
številko, na katero ni pa nihče odgovarjal. Orožniki, s katerimi je nato stopil v stik, se zaradi
zasedenosti niso mogli pripeljati na lice mesta. Končno so policisti, na katere se je obrnil, zapisali
njegovo pritožbo v zapisnik. Po pogovoru z lokalno policijo se je Premolin – ki je pred časom že
predstavil svetniško vprašanje glede ureditve bivšega begunskega naselja, a nanj ni prejel odgovora -,
telefonsko pogovoril z županom.
Župan je Premolinu zagotovil, da bosta v teh dneh v tesnem stiku z namenom čim hitrejše rešitve
problema. Društvom je potrebno zagotoviti vnovični dostop do sedežev v bivšem begunskem
naselju. Podpredsednik rajonskega sveta je tudi župana opozoril, da občinska uprava, kljub večkrat
ponovljenim obljubam, se še ni sestala z društvi, ki delujejo na Padričah.

Deli