Med Rusijo in Ukrajino mora prevladati dialog

Slovenska skupnost se pridružuje soglasni obsodbi ruskega vojaškega posredovanja v Ukrajini, ki bi lahko imelo uničujoče posledice za vse evropske skupnosti. Stranka, ki je izraz slovenske jezikovne in narodne manjšine v celoti podpira stališče, ki ga je izdalo združenje EFA (European Free Alliance), katerega je SSk aktivna članica. Poziv je namenjen Evropski uniji, naj deluje v skladu s svojimi vrednotami in načeli ter opravi vse, kar je v njeni moči na ravni diplomacije za to, da bosta v rusko-ukrajinski krizi prevladala dialog in dogovarjanje. Prelivanju krvi in trpljenju se lahko izognemo samo če vlade Rusije, Ukrajine, EU in ZDA sedejo za isto mizo dialoga in prenehajo z vojaškim stopnjevanjem napetosti in uporabo orožja. Posebna zaskrbljenost veje predvsem v baltskih in severnih državah, kjer je potrebno upoštevati geostrateška in politična ravnovesja. Načelo samoodločbe narodov, ki je manjšinski stranki še posebej ljubo, mora vsekakor upoštevati brezpogojno pravico do spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic. O morebitnih spremembah meja v Evropi je mogoče razpravljati le na podlagi demokratičnih procesov in političnega dogovarjanja, nikakor pa z grožnjami, prisilo ali vojaškim posredovanjem zato Slovenska skupnost apelira vse politične sile, da skupno in enoglasno pristopijo k pozivu za mir. V tem smislu se je deželni svetnik in politični tajnik SSk Igor Gabrovec pridružil k podpisu resolucije, ki jo je s tem namenom soglasno izglasoval Deželni svet FJk danes dopoldne.

Deli