Nesmiselni projekt župana Dipiazze

Nesmiselni projekt žičnice, ki bi povezovala Barkovlje s kraškim robom in s tem razbremenila zahodne vpadnice v mesto, še enkrat podčrtuje nepremišljeno in nedorečeno strategijo razvoja mesta, če ga ta uprava sploh ima in na ponovno neekonomsko razmetavanje javnih sredstev. Razen finančne vprašljivosti takega »disneylandskega« projekta, predstavlja načrtovana žičniška povezava tudi vrsto geoloških in ekoloških vprašanja, ter grob in moteč poseg v urbano tkivo in v vsakdanje življenje prebivalstva na območju žičniške trase. Predvsem pa ne rešuje osnovnega problema razbremenitve mestnega cestnega omrežja.

Slovenska skupnost se pridružuje tistim, ki nasprotujejo projektu žičniške povezave Krasa s Trstom in bo tudi preko svojih izvoljenih predstavnikov odločno postopala v bran lokalnega prebivalstva in našega ozemlja. Obenem pa se bo zavzemala za pripravo dolgoročnega in smotrnega načrta za ureditev prometnih kritičnosti in cestnih povezav, ki jih Trst potrebuje, kot širšemu zaledju odprto mesto.

Openski tramvaj, pa še vedno stoji…

Pokrajinsko tajništvo _ Trst

Deli