Gabrovec o nevzdržnih zamudah pri izdaji krajinskih dovoljenj

Že dalj časa beležimo velike zamude pri izdajanju krajinskih dovoljenj (it. Autorizzazioni paesaggistiche), ki so v pristojnosti Dežele. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v tem smislu prejel številna opozorila in pritožbe zato s strani občinskih upraviteljev, funkcionarjev, pa tudi tehnikov in prizadetih posameznikov. Odgovore je Gabrovec poiskal pri pristojnem odborniku v obliki svetniškega vprašanja, s katerim je opozoril, da je potrebno za obvezno mnenje čakati več mesecev, kar je v popolnem neskladju z zakonskimi termini. »Ne gre zgolj za nevšečnosti, temveč tudi za neposredno škodo občanom, ki zaradi odlašanja in zamud tvegajo izgubiti razpoložljive prispevke za pomoč pri obnovi in posodabljanju svojih bivališč in gospodinjstev ter vsem profesionalcem, ki delujejo v sektorjih načrtovanja in gradbeništva« je povedal predstavnik SSk.

Deželnemu svetniku SSk je v zbornici odgovoril pristojni odbornik Graziano Pizzimenti. Povedal je, da se je v zadnjih dveh letih delo deželne službe izredno povečalo, kjer so iz ustaljenega letnega povprečja 460 prošenj leta 2019 poskočili na podvojeno število, letos pa beležijo skoraj trikratni porast. Po odbornikovih besedah je za to več razlogov. V prvi vrsti dejstvo, da se vse več občinskih uprav odpoveduje kompetencam v zvezi s preučevanjem in izdajo krajinskih dovoljenj. Poleg tega je potrebno upoštevati, da so deželni uradi v zadnjih dveh letih dodatno obremenjeni s preučevanjem vseh financiranih ukrepov za sanacijo škode, ki jih je oktobra 2018 povzročila nevihta Vaja. Pizzimenti je pojasnil, da ima preučevanje teh prošenj prednost pred vsem ostalim delom, ker so načrti v rokah Civilne zaščite in torej državnega značaja. K vsemu temu se je dodal še zajeten sveženj prošenj, ki izhajajo iz državnih ukrepov za obnavljanje poslopij, tako v obliki prispevkov kot v smislu davčnih odtegljajev. V tekočem letu je potrebno obdelati še 280 prošenj, kar predstavlja 25% delež skupnega števila zahtev. Deželni odbornik je ob koncu svojega odgovora naposled priznal, da je zaradi navedenih dejstev deželna služba v velikih težavah. Urad bi potreboval pomembno okrepitev osebja, ki pa je zaenkrat ni na vidiku.

Deželni svetnik SSk se je odborniku zahvalil za razčlenjen odgovor, ki le potrjuje resnost vprašanja. »Zavračanje odgovornosti na Občine je neopravičeno, saj slednje večkrat še zdaleč ne razpolagajo z kadrovsko zasedbo, ki bi bila kos navedenim zadolžitvam. Zato moramo občinskim upravam prej zagotoviti možnost in sredstva, da se primerno opremijo, nakar  bodo lahko učinkoviteje odgovarjale na potrebe občanov. To pomeni, da je sedaj na potezi predvsem Dežela, ki mora pristojno službo že takoj okrepiti, saj drugače resno tvegamo, da se izničita uspešnost in učinkovitost ukrepov, ki jih javna uprava namenja za izboljšanje varnosti in varčnosti poslopij« je zaključil Gabrovec.

 

Deli