Matia Premolin – kandidat SSk za rajonski svet Vzhodni Kras

Sem Matia Premolin. Rodil sem se v Trstu, Trebče so moja vas, kjer sem bil aktiven vse od nastniških let. Sem pred kratkim dopolnil 31 let.
Diplomiral sem na Univerzi na Primorskem, smer zgodovina. Že nekaj let delam kot suplent na tržaških slovenskih šolah. Kot otrok sem se udejstvoval v marsikaterem društvu, npr. pri Slogi, Gaji in Shinkaju. Od desetih let sem aktiven v Slovenski zamejski skavtski organizaciji, najprej kot varovanec, preko 10 let pa že kot voditelj. Opravil sem tudi dva mandata v vlogi pokrajinskega načelnika. Delo z mladimi mi je zelo pri srcu, saj vidim v tem svoje poslanstvo.
Biti aktivni na teritoriju je zame naravno. V rojstni vasi sem opravil 9 let kot blagajnik pri SKD Primorec, 4 leta kot predsednik MTK-a in kar nekaj let v Župnijskem svetu.
Kandidiram za izvolitev v rajonski svet za Vzhodni Kras, ker mislim, da lahko marsikaj dosežem za svoj teritorij, kot sem v preteklosti za naš Ljudski dom. Območje od Opčin do Bazovice je zelo pestro in je treba zaradi tega ciljati na ovrednotenje bogastva, ki ga ponuja.
V igri za boljši Trst!
Deli