Pavel Vidoni – kandidat SSk za rajonski svet Zahodni Kras

Pavel Vidoni Letnik 1964, rojen v Trstu.
Odločil sem se za kandidaturo, ker želim nadaljevati z delom, ki sem ga začel v tem petletnem obdobju. Predvsem pa, ker mi je pri srcu teritorij naših vasi. Želim konkretno pomagati ljudem, ki bivajo na njem, in skupaj z njimi reševati probleme in tegobe. Dosedanja občinska uprava je za vasi, ki jih predstavljam, zelo malo ukrepala. Če izvzamemo prepozno sanacijo ceste pod Kontovelom, cerkvice sv. Roka v Križu, za katero pa je sredstva in načrt že zagotovila Cosolinijeva uprava, in sedaj nogometno igrišče v Križu, drugih izvedenih javnih del ni bilo. V naših vaseh primanjkujejo parkirišča, pločniki so v obupnem stanju, ceste, polne lukenj, pa so neprevozne in nevarne tudi za pešce. Lahko trdim, da je za upravo občinska meja pri Svetilniku zmage ali le malo dlje. Za ponovno kandidaturo sem se odločil v prepričanju, da bom le tako dal svoj doprinos reševanju problemov našega območja.
Teritorij, kjer živimo, je čudovit. Povezuje Jadransko morje s kraško planoto in je zato vreden spoštovanja. Imamo velik turistični in gospodarski potencial. A za to so potrebne infrastrukture, parkirišča, kolesarske steze, popravljene ceste in dobre avtobusne povezave. Za vse se bom zavzemal v primeru moje ponovne izvolitve v Rajonski svet.
Deli