Svetnik Kristian Tommasi opozoril na odvržene plastične obešalnike

Na zadnjem zasedanju občinskega sveta v Sovodnjah ob Soči je Kristian Tommasi, načelnik svetniške skupine Korenine in bodočnost, opozoril, da se v Gabrjah v bližini državne ceste 55 za bivšo gostilno pri Tinkotu nahaja velik kup plastičnih obešalnikov (prilagamo sliko). Občinsko upravo je pozval naj lastnike zemljišča, na katerem se nahajajo odvrženi obešalniki, pozove, da se zadeva čim prej uredi in obešalnike odpelje v center za odpadke.

Posegel je tudi svetnik Julijan Čavdek, ki je v zvezi z napovedanim merjenjem prometa, pozval občinsko upravo naj na prihodnjem zasedanju občinskega sveta predstavi oceno o učinkovitosti oranžnih prometnih merilnikov, ki se nahajajo na Provomajski ulici in na križišču pri Rupi. Te merilne naprave so bile pred kakšnim letom postavljene prav z namenom, da se omili hitrost po glavni sovodenjski ulici in na križišču, kjer ul. Polje prečka državno cesto 55.

Deli