V Svetu krajevnih avtonomij naj bodo soudeležene tudi dvojezične občine

Predlog deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca

Sedem statutarno dvojezičnih občin s Tržaške in Goriške naj izvoli svojega zastopnika tudi v Svet krajevnih avtonomij (it.CAL), je bil predlog deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca na današnji seji 5. stalne komisije Deželnega sveta. Svetnik Gabrovec je svoj predlog utemeljil z dejstvom, da v sedajšnji zasedbi SKA (CAL) ni nobenega slovenskega župana ali županje, kar se večkrat pozna tudi v sklepih pomembnega posvetovalnega organa občinskih uprav. >Dvojezične občine predstavljajo posebnost naše dežele, opredeljujejo pa jih posebne potrebe, posebne zahteve, posebni problemi in posebne priložnosti. Prav je zato, da je njihov glas slišan tudi v organu, ki je nekakšen sindikat občin v odnosu do deželne uprave. Zato sem predlagal, da pri določanju novih pravil glede sestave Sveta krajevnih uprav Deželni svet sprejme posebno določilo, ki naj zajamči minimalno zastopanost statutarno dvojezičnih občin in tako posledično tudi tistih, ki so zaobjete v širši seznam dvaintridesetih, kjer je zgodovinsko priznana prisotnost slovenske narodne skupnosti< je še poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Trst, 20. julija 2018
Deli