Kandidati SSkl za deželne volitve 2018: Danilo Savron

Danilo Savron: Star je 72 let in živi v miljski občini. Je poročen in oče treh sinov. Do upokojitve je bil zaposlen v železarni. Je predsednik podjetja v izvoznem-uvoznem sektorju. Od nekdaj je aktivni član stranke SSk, ki jo je 20 let zastopal kot občinski svetnik v Miljah. V prostem času se ukvarja s kmetijstvom.
Deli