Kandidati SSk za deželne volitve: Katja Dolhar

Katja Dolhar: rojena in bivajoča v Trstu, po poklicu profesorica telesne vzgoje. Študij je opravila v Ljubljani in zaključila na visoki šoli za šport  (I.S.E.F.) v Urbinu. S politiko se je ukvarjala že v mladih letih v domačem krogu in se udejstvovala tudi na javnem, družbenem in kulturnem področju. Ta ni njena prva volilna preizkušnja, saj se je politična izkušnja v korist narodne slovenske skupnosti pričela že z nastopi na preteklih volitvah tako občinskih kot deželnih.
Deli