Kandidati SSk za deželne volitve 2018: Marko Pisani

Marko Pisani: Poročen, oče dveh otrok, rojen v Trstu pred 55 leti.
Deluje na reklamnem področju tako v Italiji kot v Sloveniji in je že drugi (in zadnji) mandat župan repentabrske občine. Pokrajinski tajnik SSk za Tržaško. Njegove izkušnje, nabrane v teh letih upravljanja repentabrske občine, predstavljajo odlično osnovo za konkretne in pozitivne odgovore novim, sodobnim potrebam našega  teritorija ter naše narodnostne skupnosti, predvsem v duhu enotnosti ter iskanja skupnih in združevalnih izbir.
Deli