Kandidati SSk za deželne volitve 2018: Davide Štokovac (Stolli)

Davide Štokovac (Stolli): Rojen leta 1988 v Trstu, vse od rojstva je stanoval na Krmenki, v občini Dolina. Do višješolskega študija je obiskoval šole v dolinskem koncu (pri Domju, Ricmanjih in nato Dolini). Za višjo šolo je izbral smer za geometre na državnem tehničnem zavodu Žige Zoisa v Trstu. Že v višješolskih letih se je začel zanimati za krajevno zgodovino in nato za arhitektonsko dediščino. Po opravljeni tehnični maturi se je vpisal na fakulteto za arhitekturo Univerze v Trstu, kjer je dokončal študij z diplomskima nalogama na temo breške krajine. Po univerzitetni diplomi je opravil državni izpit in se vpisal v tržaško zbornico arhitektov. Opravlja prosti poklic arhitekta ter je obenem že več let začasno zaposlen kot profesor na gradbeni smeri tehniškega zavoda Žige Zoisa v Trstu. Aktiven je na raznih področjih, od kulturne do politične. Je član in odbornik domačega slovenskega kulturnega društva pri Domju, član različnih drugih kulturnih društev, pevskih zborov in tržaške folklorne skupine ter aktivni član Boljunske Srenje.
Deli