Walter Bandelj: identiteta in teritorij

Izhajam iz stare podgorske družine slovenskih korenin. Po poklicu sem bančnik, a ne opuščam kmetovanja na domači kmetiji, kjer se ukvarjamo s cvetličarstvo in zadnja leto tudi z gojenjem oljk. Od otroških let sem se udejstvoval v kulturi in prosveti ter pri skavtih. S političnem delovanjem sem se spoznal, ko sem pristopil k slovenski stranki Slovenski skupnosti, kjer je bil vodilna osebnost dr. Mirko Špacapan. Preko političnega udejstvovanja sem želel čim več pomagati Podgori in njenim prebivalcem. Bil sem najprej član podgorskega rajonskega sveta in nato dva mandata predsednik. Moje prioritete so bile odstranitev azbesta na območju predilnice, urejanje plazov na pobočjih Kalvarije, ureditev starih jezov na Soči in rešitev kočljivega problema divjih prašičev, ki povzročajo ogromno škodo na vinogradih in njivah ter predstavljajo tudi nevarnost za ljudi. Že več let sem aktiven v sklopu organizacij slovenske civilne družbe, kjer sem bil član upravnega odbora Zveze slovenske katoliške prosvete in Sveta slovenskih organizacij. Pri SSO-ju sem najprej bil izvoljen za goriškega pokrajinskega predsednika, od aprila 2015 pa za deželnega predsednika te krovne organizacije.

Odločil sem se, da ponovno kandidiram za goriški občinski svet, ker verjamem, da še posebno s političnim delovanjem lahko utemeljimo našo narodno identiteto in zagotovimo našemu teritoriju tisto potrebno pozornost, ki si jo zasluži.

Deli