Peticija Edinosti v pristojni deželni komisiji

Danes dopoldne je 5. stalna komisija deželnega sveta obravnavala peticiji društva Edinost (št.2/2013 in 24/2015) glede enakopravnosti manjšinskih jezikov z italijanskim. Zahteve Edinosti je na zasedanju komisije zagovarjal in utemeljeval deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je izpostavil, da enačenje manjšinskih jezikov z italijanskim že velja v Dolini Aoste in Bocnu, kot je tudi  Italijanom v Sloveniji in na Hrvaškem že od nekdaj uradno priznana enakovrednost manjšinskega jezika. »Sam 3. člen deželnega statuta iz leta 1963 govori o enakih pravicah vseh navzočih skupnosti, nekako na osi določil, ki so zapisana v sami ustavi. Profesor Samo Pahor je v minulih desetletjih dosegel kar tri razsodbe Ustavnega sodišča, ki potrjujejo, da je popolna enakopravnost manjšinskega jezika osnovni temelj zaščite priznane narodne ali jezikovne manjšine« je posebej izpostavil Gabrovec. Njegovemu izvajanju je sledila razprava, v kateri je bilo slišati že znane cvetke, ki opredeljujejo nekatere deželne svetnike. Čedajčan Roberto Novelli je vztrajal, da so na Videmskem prisotne neke jezikovne variante, ki nimajo veze s slovenščino. Goričan Ziberna je nanizal prisotnost tudi drugih jezikov, denimo kitajščine in pri tem očitno prezrl razliko med tujimi in avtohtonimi identitetami. Spet drugi so ugotavljali, da bi bila večjezičnost predraga in torej nevzdržna. Odbornik Torrenti je izpostavil napore deželne uprave, da se opremi s centraliziranimi uradi, ki naj skrbijo za spoštovanje jezikovnih pravic. Svetnik iz vrst furlanskih avtonomistov Violino pa je peticiji podprl, češ da na spoštovanju pravic priznanih manjšin slonijo vsi naši napori in upi, da FJk ohrani status avtonomne dežele. Seja se je zaključila brez glasovanja in odločitev o usodi peticij o jezikovnih pravicah prenesena na dnevni red prihodnjega zasedanja. »Najbrž bomo to razpravo, ki je izredno visokega simbolno-načelnega pomena, prenesli kar v avlo deželnega sveta in prav je, da se glede teh argumentov vsi izrečejo brez oportunističnega slepomišenja«,  je mnenja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. 

 

Trst, 9. februarja 2017

Deli