Financiranje manjšine, večjezično izobraževanje in taborišče v Viscu

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je v sklopu obravnave deželnega finančnega zakona med razpravo v peti stalni komisiji Deželnega sveta posebej izpostavil vrsto potrebnih dopolnil k zakonskemu besedilu. Odborniku Torrentiju je Gabrovec predočil dejstvo, da je deželni sklad za Slovence, ki je nastal na osnovi deželnega zakona 26 iz leta 2007, tudi tokrat prazen, kar gotovo ni najboljša vizitka glede aktivnega pristopa deželne uprave do vprašanja razvoja in promocije slovenske narodne skupnosti v Italiji. >Že res, da Država namenja Deželi znatne vsote denarja za slovenske dejavnosti na osnovi državnega zaščitnega zakona, vendar deželna uprava ne more opravičiti dejstva, da od svojega pristavi bolj malo< je v svojem posegu v komisiji poudaril Gabrovec.

V nadaljevanju je deželni svetnik SSk izpostavil potrebo po okrepitvi postavk v korist uvajanja priznanih manjšinskih jezikov v javnem šolstvu, zlasti kar zadeva furlanščino, ki ni učni jezik in razmaha večjezičnega šolstva na Videmskem, ki je v interesu tudi slovenske narodne skupnosti. Pri tem je spomnil tudi na potrebe Deželnega šolskega urada za slovenske šole, ki brez primernih finančnih dotacij ne more pravilno izpolnjevati svojih nalog in dolžnosti. Posebej se je Gabrovec zaustavil še na vprašanju ovrednotenja območja nekdanjega taborišča v Viscu in izpostavil obveze, ki jih je že pred leti sprejela tudi sama predsednica Serracchianijeva in za kar si prizadeva ugledna skupina kulturnikov in zgodovinarjev (med temi prof. Boris Pahor) ter sama občinska uprava.

Trst, 29. novembra 2016

Deli