Grenko slovo od Tržaške in Goriške pokrajine

Deželni svet FJk je včeraj sprejel zakon, ki ureja prerazporeditev upravnih dolžnosti po ukinitvi Pokrajin. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v svojem uvodnem posegu izpostavil pomen in dragoceno vlogo, ki sta ju zlasti Tržaška in Goriška pokrajina vseskozi odigrali na področju varovanja in ovrednotenja narodno-jezikovnih pravic ter v povezovanju in koordiniranju predvsem manjših občin. >Stranka Slovenska skupnost se je vseskozi opredelila proti ukinitvi Pokrajin, žal pa je bila ta programska obveza zapisana v načrtih vseh predsedniških kandidatov na deželnih volitvah leta 2013. Predlagali smo ovrednotenje vloge Pokrajin, morda z razpolovitvijo njihovega števila, ki bi lahko postale nositeljice vseh kompetenc, ki jih ta čas v velikih krčih zarisujemo osemnajstim (!) občinskim zvezam. Večina Deželnega sveta je bila in je gluha na ta predlog, zato se glasovanja tega zakona tudi tokrat nisem udeležil, saj ne prinaša pričakovanih izboljšav< je med drugim poudaril deželni svetnik Gabrovec. Zakon o ukinitvi Pokrajin sicer uvaja nove spremembe k reformi občinskih zvez, med temi tudi dodatna odstopanja za zvezo občin na Tržaškem, tako kot so zahtevali vsi župani. >Skupaj z opozicijo sem zagovarjal tudi popravek, ki bi omogočil ustanovitev nove medobčinske zveze Nediških dolin, tako kot zahtevajo tamkajšnji župani. Amandma je propadel za pičla dva glasova (21:23), vendar računam, da se bomo kmalu povrnili tudi na ta argument.< izpostavlja zastopnik SSk v Deželnem svetu FJk. Glede same reforme pa Gabrovec ne izključuje možnosti, da bomo nekega dne ponovno oživeli smisel in vlogo Pokrajin, recimo v obliki štirih velikih medobčinskih zvez z direktno izvoljenimi upravnimi organi.

Trst, 25. novembra 2016

Deli