Na občinske volitve kot protagonisti!

Slovenska skupnost na Goriškem bo tudi tokrat napela vse sile, da bodo Slovenci protagonisti upravnih volitev, ki se bodo v kratkem odvijale v Ronkah in Tržiču, naslednje leto pa v Gorici. Primarnega pomena je, da se slovenska narodna skupnost pokaže kot avtonomen politični subjekt obmejnega goriškega teritorija, ki razpolaga z lastnimi razvojnimi predlogi in načrti. V tem smislu je normalno, da se tudi polno izvajanje določil zaščitnega zakona razume kot priložnost za celotno področje. V tem duhu je na goriškem pokrajinskem sedežu v torek, 20. septembra, zasedal pokrajinski svet SSk, ki je poleg volitev usmeril pozornost še v ustavni referendum, izvajanje deželnega zakona 26/2014 za reformo krajevnih uprav in kmetijsko politiko na Goriškem.

Zasedanje goriškega pokrajinskega sveta SSk je vodil Silvan Primožič, ki je uvodoma povzel aktualno politično dogajanje. V nadaljevanju je pokrajinski tajnik Julijan Čavdek predstavil udeležbo SSk na občinskih volitvah v Ronkah in Tržiču. SSk za ronški občinski svet kandidira člana pokrajinskega tajništva in domačina iz Ronk Mirjana Likarja, ki nastopa na listi Demokratske stranke in podpira kandidatko Andrejo Grom, ki nastopa na isti listi. Za tržiške volitve stranka SSk sicer ni uspela izraziti konkretne kandidature, bo pa podprla dosedanjo županijo Silvio Altran.

V zvezi z goriškimi občinskimi volitvami je nastopila Mara Černic, ki je prisotnim podrobno predstavila svojo samostojno kandidaturo za županijo Gorice. Poudarila je, da potrebuje Gorica konkreten preobrat, saj je v zadnjih letih zašla v postopno zaostajanje, ki je posledica sporne upravne politike desno-sredinske uprave. Temu se sedanja levo-sredinska koalicija ni znala primerno zoperstaviti in zato je sedaj potreben nov politični pogled, ki sloni na odprtosti in strokovnosti. Po posegu Mare Černic je sledila razčlenjena razprava, v kateri je prišlo na dan predvsem vprašanje o vlogi SSk. Kljub nekaterim pomislekom glede avtonomne kandidature Černičeve, ta ni v kontrastu s političnimi smernicami SSk, zaradi tega je to lahko priložnost ne le za stranko ampak za vso slovensko narodno skupnost v mestu in jo je potrebno primerno izkoristiti. SSk ima pred sabo zelo jasen cilj potrditi svojo prisotnost v goriškem občinskem svetu in aktivno sodelovati za zmago na volitvah. V tem smislu se bodo nadaljevali pogovori z ostalimi političnimi subjekti v mestu. V kolikor bo goriški občinski svet ohranil 40-člansko sestavo, pa bi bilo možno, da SSk sestavi lastno kandidatno listo.

Goriški pokrajinski svet SSk je precej pozornosti posvetil tudi vprašanju kmetijske politike, ki je tesno povezana z razvojem slovenske narodne skupnosti in njenim teritorijem. V tem smislu je temeljnega pomena vloga Kmečke zveze. Slovenska kmečka stanovska organizacija je trenutno edina, ki resno izvaja vlogo kmečkega sindikata in zaradi tega SSk podpira njeno delovanje ter upa, da se bo to še dodatno razvilo tudi na Goriškem. Glavno besedo pa morajo pri tem imeti slovenski kmetje in vinogradniki na Goriškem.

Goriško pokrajinsko tajništvo SSk

 

Deli