GABROVEC: Dežela mora odgovarjati za problem divjadi!

»Po mnenju izvedencev je letošnja vinogradniška letina zelo obetajoča. Dobre napovedi pa se na Krasu žal iz dneva v dan spreminjajo v ocenjevanje škode, ki jih na dragocenih pridelkih povzroča divjad. V času trgatve je ta škoda še bolj razvidna in še bolj pekoča!« Tako je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec uvedel svoje svetniško vprašanje, s katerim je ponovno opozoril deželno upravo na pereč in nerešen problem. Gabrovec je v nadaljevanju povedal, da se je letos, ob že dolgoletnem problemu merjascev in srnjadi, dodala še velika škoda, ki jo povzročajo ptice in polhi. Vinogradniki si sicer pomagajo na raznorazne načine – je dejal Gabrovec – a imajo tudi pri tem ob velikih stroških marsikdaj tudi težave. Deželni svetnik se je pri tem neposredno navezal na primer topa za plašenje ptic, ki ga je policija nedavno zasegla vinogradniku na Tržaškem. Prav gotovo je v tem primeru zmanjkalo nekaj zdrave pameti in potrpežljivosti, ki sta nujno potrebni za sožitje in usklajevanje različnih interesov. Dejstvo pa je, da se vinogradniki in kmetovalci na sploh čutijo vse bolj osamljene v obrambi svojih dragocenih pridelkov je poudaril predstavnik SSk. Na njegova izvajanja je odbornica Vito (v odsotnosti pristojnega odbornika Panontina) odgovarjala z navajanjem ukrepov, ki jih deželna uprava nudi za preprečevanje škode pred divjadjo in izplačevanju škode. »Očitno so vsi navedeni ukrepi nezadostni in ne dovolj učinkoviti – je Gabrovec dejal v svoji repliki, tako da ostaja problem, za katerega bi morala v prvi vrsti odgovarjati država, pereč in iz leta v leto hujši.« Gabrovec je dodal, da lahko naredi Dežela veliko več, začenši z izplačevanjem škode. Odškodnine pristojne službe nerazumljivo obravnavajo kot prispevek in s tem prištevajo izplačilo v računico omejitvenih pravil de minimis, katerim so podvržene kmetije. K temu lahko dodamo tudi trenutno zmedo, ki je nastala pri prenosu pristojnosti iz Pokrajin na Deželo, kar pušča oškodovane kmetovalce še bolj same in zbegane. »Ko že spodbujamo in promoviramo vrhunsko kvaliteto naših vin in pridelkov potem pa se tudi odločno zavzemajmo za njihovo zaščito!« je zaključil Gabrovec.

 

Trst, 20. septembra 2016

Deli