SSk na pogovoru s poslanko SVP Renate Gebhard

Življenje narodne skupnosti kakršno predstavljamo Slovenci v FJK sloni na jezikovnih pravicah ampak tudi na kakovostni stopnji avtonomije, ki se mora odražati v različnih družbenih segmentih. To je še posebej pomembno, kar se tiče predstavništva v izvoljenih organih ter na nekaterih ključnih področjih kot je gospodarstvo in še posebej bančništvo. Na teh osnovah so potekali pogovori s poslanko SVP Renate Gebhard in predsednikom trgovinske zborice Michlom Ebnerjem, s katerimi so se v petek, 22. julija, srečali deželni tajnik SSk Igor Gabrovec, goriški pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek in predsednik SSO Walter Bandelj.

Bančna reforma je bila glavni argument v pogovoru s poslanko Renate Gebhard, ki je potekal na sedežu SVP v Bocnu. Gebhardova je namreč članica pristojne poslanske komisije in je podrobno seznanjena s celotno zadevo. Reforma je v fazi oblikovanja določil za izvajanje vladnega zakonskega dekreta 18/2016, ki ga je parlament z nekaterimi spremembami potrdil z zakonom 49/2016. Ta določila, ki so v pristojnosti finančnega ministrstva in italijanske državne banke, pa so še posebno pomembna za prihodnost dveh slovenskih zadružnih bank, ZKB in ZBDS. Ravno v tem trenutku je izrednega pomena, da se določila, ki zadevajo ovrednotenje kulturne in jezikovne specifike obeh bank, oblikujejo na tak način, da bo bančnima zavodoma omogočeno poslovanje v slovenskem jeziku tako v odnosih s strankami kot na vseh nivojih bančne upravne strukture.

Južnotirolska poslanka je zelo dobro razumela potrebo, da reforma zadružnega bančništva v tem trenutku določi, kako se bo izvajala točka c) v 7. odstavku člena 37-bis enotnega bančniškega teksta (TUB) in obljubila vsestransko pomoč. V tem smislu pa bo bistveno, da bo s strani pristojnih slovenskih predstavnikov prišlo do enotnega predloga, ki naj bo vključen v določila za izvajanje.

S poslanko Gebhardovo so se Gabrovec, Čavdek in Bandelj pogovorajali tudi o pripravah na ustavni referendum. Južnotirolska zbirna stranka bo na teritoriju izvedla več posvetovalnih srečanj, da preveri, kako njihovi člani in somišljeniki razmišljajo. Ustavna reforma bo imela določene posledice tudi na sicer široko avtonomijo obeh pokrajin in v tem smislu pripravljajo tako Pokrajina Bocen kot stranka SVP nekaj mednarodnih posvetov, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki avstrijske vlade in evropskih institucij. Drugo pomembno vprašanje je bil volilni zakon, ki postavlja pod vprašaj dosedanjega predstavnika v italijanskem parlamentu, kar bi bilo za Slovence v FJK zelo hud udarec in močno znižanje ravni zaščite. Veliko zaskrbljenost pa vzbuja porast skrajnih političnih skupin in gibanj, kar se odraža na vsedržavnem ozemlju in tudi na Južnem Tirolskem.

Ustavni referendum in volilni zakon pa sta bila tudi argumenta, na katerih bi se lahko dolgoletno sodelovanje med SVP in SSk konkretiziralo v jesenskih mesecih. Poslanka Gebhard je namreč z veseljem sprejela povabilo deželnega tajnika SSk Igorja Gabrovca, da obišče slovensko narodno manjšino v FJK.

Slovenski politični predstavniki so se srečali tudi s predsednikom bocenske Trgovinske zbornice Michlom Ebnerjem, sicer dolgoletnemu prijatelju SSk. Tudi njemu so predstavili problematiko, ki zadeva vsedržavno reformo zadružnega bančništva, za kar je predsednik Ebner izrazil razumevanje in podporo.

 

Trst, 23. julija 2016

Tiskovni urad SSk

Deli