Maurizio Vidali, kandidat za tržaški občinski svet

Maurizio Vidali, rojen vm  Trstu dne 12. 12. 1967, poročen z Martino. Ima dva sinova: Kristiana in Marka. Zaposlen pri Štivanski papirnici.

Od leta 2011 je predsednik Tržaškega pokrajinskega sveta.

Član Zadruge Primorski dnevnik, Zadružne kraške banke in VZPI-ANPI.

Prvi predsednik pokrajinskega sveta, ki je vodil sejo v slovenskem jeziku.

Pobudnik Dneva slovenske kulture na Tržaški pokrajini.

Zagotovil zajamčeno zastopništvo Slovenca v Združenju pokrajin v Furlaniji Julijski krajini.

Odločno proti plinskima terminaloma v Žavljah in Štivanu.

Za razvoj našega tržaškega in kraškega območja.

Za razvoj tržaškega pristanišča.

Blizu vsem potrebam naših ljudi.

Pobudnik predstavitve Kraškega pusta in Kraške ohceti na sedežu Tržaške pokrajine v samem mestnem središču.

Skupaj z ostalimi slovenskimi pokrajinskimi svetniki je odobril prispevek v višini 6.000.000 EUR za vse slovenske višje šole na Tržaškem.

Kandidiram za Občino Trst, ker menim, da ima tržaški prostor nekaj večjih in zakoreninjenih težav, ki jih bo treba rešiti, če hočemo biti kos izzivom današnjega časa in izpolniti upravičena pričakovanja naših ljudi.

V prvi vrsti bi rad omenil razvoj tržaškega pristanišča, ki je strateškega pomena za naše mesto, nato pa brezposelnost mladih, ki odhajajo, tako kot so nekoč odhajali naši dedje.

Izboljšati vidno dvojezičnost v Občini Trst.

Biti blizu našim ljudem, jim prisluhniti in pomagati, tako v mestnem središču kot na Krasu: rešiti njihove težave in udejanjiti njihove predloge in mnenja.

Zato sem vam vedno na voljo: pokličite me na telefonsko številko 3289518440, pišite mi na maurizio.vidali.jyam@alice.it ali obiščite mojo FB stran Maurizio Vidali – Politico.

 

Maurizio Vidali, nato a Trieste il 12/12/1967, coniugato con Martina. Padre di due figli: Kristian e Marko. Dipendente presso le Cartiere Burgo.

Dal 2011 è presidente del Consiglio Provinciale di Trieste.

Socio della cooperativa Primorski dnevnik, del Credito Cooperativo del Carso e dell’ANPI.

E’ stato il primo Presidente del Consiglio Provinciale a presiedere una seduta in lingua slovena.

E’ stato promotore della Giornata della Cultura Slovena presso la Provincia di Trieste.

Ha ottenuto la rappresentanza garantita di un rappresentante sloveno presso l’Associazione delle Province del Friuli-Venezia Giulia.

E’ contrario ai rigassificatori di Zaule e di San Giovanni di Duino.

Sostiene lo sviluppo del territorio triestino e carsico.

Sostiene lo sviluppo del Porto di Trieste.

E’ da sempre vicino alle esigenze della nostra gente.

Promotore della presentazione del Carnevale carsico e delle Nozze carsiche presso la sede della Provincia di Trieste in centro città.

Assieme agli altri consiglieri provinciali di lingua slovena ha approvato un contributo di 6.000.000 euro per le scuole superiori slovene della provincia di Trieste.

Mi candido per il Comune di Trieste perché sono convinto che in questo momento abbiamo un’opportunità storica da cogliere per poter sviluppare la nostra città.

Penso in primo luogo allo sviluppo del Porto Vecchio che, dopo anni di immobilismo, rappresenta una grande opportunità per Trieste.

Poi penso alla Ferriera, che con Arvedi sta finalmente risolvendo sia i problemi occupazionali che quelli ambientali.

Mi auguro che in questa legislatura la lingua slovena sia di casa anche nel Consiglio Comunale di Trieste, come è già avvenuto presso la Provincia e la Regione.

In particolare mi preme ascoltare i cittadini con i loro problemi, per poter dare delle risposte certe. Per questo motivo invito i cittadini a contattarmi sul mio numero di cellulare 3289518440 oppure a scrivermi una mail all’indirizzo maurizio.vidali.jyam@alice.it oppure contattare il mio profilo FB Maurizio Vidali – Politico.

 

Deli