Mirna Viola za Slovence v občini Milje

Rodila sem se v Trstu, leta 1976, in od vedno živim v občini Milje. Po maturi na znanstvenem liceju Prešeren v Trstu sem začela aktivno delovati v različnih slovenskih kulturnih društvih in ustanovah. Leta 2006 sem kot predsednica Društva Slovencev miljske občine nasledila Jurija Vodopivca. Sem zaposlena kot računovodja in odgovorna za prošnje 83 društev pri ZSKD. Na zadnjih miljskih občinskih volitvah sem bila na seznamu neizvoljenih kandidatov Demokratske stranke na prvem mestu. Kot neodvisno kandidatko me podpirata tako Demokratska stranka kot Slovenska skupnost.

Prizadevala si bom, da se da na Občini Milje večjo težo uradu za oddajanje vlog za evropske projekte in da bo občinska uprava pridobila čimveč denarnih sredstev iz evropskega programa za čezmejno sodelovanje Italija – Hrvaška 2014-2020, da bo lahko preuredila mestno jedro in obalo; očistila, uredila in boljše označila pešpoti in kolesarske poti; uredila in izboljšala stanje nekaterih občinskih cest; popravila in obnovila zastarelo kanalizacijo, vinograde in oljčne nasade, ki rastejo na miljskih gričih.

Sem tudi članica slovenske narodne skupnosti in zato bolj občutljiva na vprašanja, ki se nanašajo na to tematiko. Prizadevala si bom, da se rešijo še nakatera pomembna vprašanja, kot so uporaba slovenskega jezika pri uradnem dopisovanju in objavljanju dogodkov, dvojezične cestne oznake in tabla ob vhodu v Milje, zaščita slovenske narodne skupnosti v novem statutu Občine Milje. Celoten volilni program je dosegljiv na www.mirnaviola.com.

Deli