Posebnost naše Dežele še vedno sloni na narodno-jezikovni raznolikosti

»Slovenska manjšina je skupaj s Furlani in nemško govorečo skupnostjo glavni steber, na katerem moramo še danes vztrajati v prizadevanjih za zaščito in utrjevanje posebnega statusa avtonomne Dežele FJk« je poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec na včerajšnji avdiciji deželnih članov Paritetne komisije Država-Dežela, ki ji predseduje nekdanji poslanec Ivano Strizzolo. Slednji so pristojni komisiji Deželnega sveta poročali o razvoju odnosov z Rimom in o prihodnjih izzivih, ki jih bo predstavljala posodobitev tudi deželnega statuta FJk v okviru predvidenega izvajanja ustavne reforme. »Na nedavnem posvetu v Poslanski zbornici glede deželnih avtonomij smo lahko slišali programe in jasne besede s strani predstavnikov Trentinskega – Zgornjega Poadižja in Doline Aoste, ki jasno izpostavljajo narodno-jezikovne manjšine kot ključen dejavnik svoje avtonomije, medtem ko pri nas marsikdo še vedno filozofira o nekih zgodovinskih in gospodarskih razlogih za avtonomijo« je dejal Gabrovec in pri tem kolege pozval k večjemu pogumu tudi pri postavljanju zahtev po priznanju večjih pristojnosti v šolstvu in v tem okviru torej tudi za izobraževanje v manjšinskih jezikih ter poučevanje teh v večinskih šolah. 

Deli