Deželni svet SSk o posodobitvi statuta in aktualnih političnih temah

V sredo 9. decembra se bo v dvorani Finžgarjevega doma na Opčinah ob 19.30 (v drugem sklicu) sestal deželni svet stranke Slovenska skupnosti na svoji drugi redni seji po majskem kongresu, ko je stranka obnovila tudi svoje deželno vodstvo. Glavna točka na dnevnem redu zasedanja je obravnava predloga novega statuta, ki ga je v sklopu deželnega tajništva pripravila posebej imenovana delovna skupina. Spremembe statuta odgovarjajo potrebi po prilagoditvi novi državni zakonodaji, ki ureja delovanje strank, njihovo prozorno proračunsko vodenje in možnosti davčnih olajšav za somišljenike, ki se določijo, da politične aktivnosti stranke tudi gmotno podprejo. Spremembe ciljajo tudi k poenostavitvi pokrajinskih ravni, spodbujanju delovanja občinskih sekcij in mladinske dejavnosti ter zagotavljanja bolj uravnovešenega zastopstva obeh spolov v vseh strankinih organih. Predloge popravkov bo orisal deželni podtajnik SSk Marko Jarc. Za sprejetje novega statuta bo začetka prihodnjega leta sklican izredni kongres ob prisotnosti notarja, pred tem opa bosta osnutek novega statuta odobrili oba strankina pokrajinska sveta

Deželni svet SSk bo na sredini seji, ki jo bo vodil strankin deželni predsednik Peter Močnik, obravnaval tudi aktualne politične teme, začenši s pripravami na spomladanske upravne volitve, ki bodo zadevale tudi občini Trst in Milje. Razpravo bodo uvedla poročila pokrajinskih tajnikov Julijana Čavdka in Marka Pisanija ter deželnega tajnika SSk Igorja Gabrovca, ki bo spregovoril o političnih razmerah na deželni ravni in o prihodnji strankinih pobudah.

Tiskovni urad SSk 

Trst, 8. decembra 2015     

Deli