Peter Močnik: Naj živi Slovenska skupnost!

Cenjeni gostje, dragi somišljeniki in prijatelji, dame in gospodje, v čast si štejem, da vas lahko kot predsednik stranke Slovenske skupnosti najtopleje pozdravim in se vam zahvalim za Vašo prisotnost na tej 40. obletnici deželne zbirne stranke Slovencev v Italiji.

40 let je doba zrelosti, a tudi energije in izkušenj, sposobnosti prilagajanja novim izzivom in ohranjanja zdravih tradiciji ter dobrih praks.

40 let je za politično stranko dolgo obdobje, še posebej, če je v tem burnem dogajanju znala in zmogla ohraniti ime, simbol, načela in značaj.

Na deželnem, a tudi na italijanskem prizorišču se lahko s tem ponaša le malokatera stranka.

Nekateri bodo rekli, da je to znak zastarelosti ali nesposobnosti reformiranja. A motijo se. Prav današnji čas nam kaže, kako so načela edine slovenske stranke v Italiji – demokracija, samostojno politično nastopanje, skrb za narod in za družbo – ostala živa in pomembna. Utapljanje v velikih silah večkrat pomeni tudi izgubo lastnih smernic, ki se morajo podrediti kompromisom. V tem smislu postajamo Slovenci le eden od problemov, nismo pa samostojni pri ocenjevanju posledic politike na našo družbo in pri izbirah javnega nastopanja.

Avtonomija naše narodne skupnosti, ki je v tem delu Italije avtohtoni del družbe, istočasno pa tudi del matičnega naroda, je naše največje bogastvo, saj pomeni svobodo odločanja o lastni usodi. Omejevati, zmanjšati ali uničiti to avtonomijo pomeni omejevati, zmanjšati ali uničiti pravice ljudi, ki sestavljajo našo narodno skupnost in s tem del tukajšnje družbe. Kar pomeni zmanjšati ali uničiti del tukajšnjega bogastva – človeškega, kulturnega, materialnega.

Prav poliitčne bitke, ki se v zadnjih časih bijejo na področju krajevnih uprav in njihove avtonomije, samostojnega kakovostnega šolstva ter avtonomije kulturnih izbir, dokazujejo, kako so imeli prav tisti možje in žene, ki so pred 40 leti zagrabili tradicijo, ki je že zrasla v Trstu in se utrjevala v Gorici ter so dali pobudo za neidološko, pluralistično, demokratično slovensko stranko, odprto vsakemu, ki dobro misli in dobro želi svoji skupnosti.

Izvoljeni predstavniki in voditelji, ki so se v teh 40 letih zvrstili na čelu in v službi slovenske stranke in naših ljudi, nesebično ter z veliko mero iznajdljivosti in prilagodljivosti, tako kot naši volilci, brez katerih danes ne bi bili tu, so bili, so in bodo velik zgled za naprej.  Zgled za novo delo, ki naj bo pluralistično in zavezano svetli politični tradiciji našega naroda, torej od Edinosti pa vse do boja na strani svobode, da bi se še ohranili slovenska beseda in prisotnost na tem lepem koščku naše zemlje, ki se razlega in razvija od zasneženih alpskih dolin preko Rezije in Benečije do Brd, Gorice, Krasa in Trsta ob Jadranu.

Tu smo že 13 stoletij, v delu in miru, v iskanju in ponujanju prijateljstva ter sprave, ob zahtevi spoštovanja našega dostojanstva in pravic. Narod brez jezika, zgodovine, naselitvenega prostora in svobode pri odločanju je obsojen na smrt. Upam, da si tega nihče ne želi, saj bi moral v tem primeru biti naš odgovor trezen, a tudi odločen, ker gre za življenje neke človeške skupnosti.

A danes je praznik, zato se mu predajmo! Vsem voščim “en lep večer”  in naj živi Slovenska skupnost!

Peter Močnik – Deželni predsednik SSk

Deli