Slovenski šoli zagotoviti resnično avtonomijo

Stranka Slovenske skupnosti z največjo pozornostjo spremlja vprašanje slovenskega šolstva v FJk. Šola je eden izmed temeljev, na katerih sloni prihodnost slovenske narodne skupnosti. Prav zaradi tega je hvalevredna vsaka pobuda, ki gre v smer ustvarjanja boljših pogojev za vse, ki so neposredno vključeni v šolsko stvarnost. Od družin, ki svoje otroke vpišejo v slovensko šolo, do učnega in neučnega osebja, ki nosi plemenito odgovornost za posredovanje znanja ter nadgradnjo jezikovnih spretnosti in narodnih vrednot. V tem smislu stranka Slovenske skupnosti vztraja, da je pri pobudah v prid slovenski šoli dobrodošla in pravzaprav nujna čim širša podpora s strani vseh političnih in družbenih dejavnikov slovenske narodne skupnosti v FJk in institucij Republike Slovenije.

Slovenska skupnost v zvezi z ministrskim odlokom za slovensko šolo, za katerega si je prizadevala poslanka Tamara Blažina, ocenjuje, da gre za ponovno zamujeno priložnost in da je dokument vrh vsega še ponižal dostojanstvo slovenske šole v Italiji ravno v času, ko slavimo častitljivo obletnico. Pri SSk cenimo prizadevanja in trud, ki so bili vloženi zato, da se pridobijo dodatne zakonske izboljšave. Ne razumemo pa, zakaj ni bil primerno soudeležen Sindikat slovenske šole, ki je tudi v svojem zadnjem tiskovnem sporočilu posredoval kar nekaj pomembnih iztočnic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati za izboljšanje odloka.

Slovenska skupnost podpira zahtevo, da mora slovenska šola uživati široko avtonomijo, ki bi ji omogočala učinkovito šolsko ponudbo z ozirom na sedanje razmere in potrebe. V tem smislu je temu potrebno prilagoditi organik in sredstva. Nerazumljivo je, da ministrski odlok govori o digitalizaciji slovenske šole, kar je seveda pozitivno, pri tem pa ne predvideva finančnih sredstev. Isto velja za določila, ki urejujejo prilagajanje preverjanja INVALSI. Odprta ostajajo nadalje vprašanja ločenih lestvic za učno in neučno osebje ter pokrajinskih šolskih uradov na podlagi zakona št. 32 iz leta 1973, ki še vedno čaka na mnenje državne advokature.

Slovenska skupnost je pred nekaj leti že predstavila svoj zakonski predlog glede slovenske šole in je na tej osnovi še vedno pripravljena sodelovati z vsemi, začenši s predsednico paritetnega odbora Ksenijo Dobrila in ravnateljem slovenskega šolskega urada Igorjem Giacominijem. V presojo vseh zainteresiranih strani polaga tudi možnost interpelacije šolski ministrici z navedbo vseh problemov, ki jih objava uradnega besedila ministrskega odloka o slovenski šoli nikakor ni rešila.

Trst, 21. oktobra 2015                                                                           Tiskovni urad SSk

Deli