Sodelujmo pri anketi EU o naravovarstveni politiki

V okviru transparentnosti in želje po čim večji učinkovitosti zakonodajne politike izvaja Evropska Unija tudi različna javna posvetovanja. Med tistimi, ki so trenutno v teku znotraj programa ReFit (Regolatory Fitness) je tudi javno anketiranje v okviru preverjanja ustreznosti naravovarstvene zakonodaje EU, ki se udejanja preko direktive o pticah in habitatih. Gre za naravovarstvene zaščitne ukrepe, na podlagi katerih so države članice med drugim ustvarile mrežo zaščitenih območij Natura 2000, v katero je zaobjet tudi skorajda celoten Kras med Trstom in Gorico« opozarja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki se je o tej zadevi pred dnevi posvetoval z evropskim poslancem SVP Herbertom Dorfmannom.

»Kot znano, so se pri nas že od same vzpostavitve novih pravil začele pojavljati hude težave, ki jih beležijo predvsem tisti, ki zemljo obdelujejo in od nje živijo. To se žal dogaja predvsem zato, ker so se pri  udejanjanju ukrepov naravovarstvene politike izkazale za nepripravljene še najprej same institucije. Italija, in z njo dežela FJk, je bila pred leti v hudi zamudi z izvajanjem predvidenih ukrepov in je zato na vrat na nos speljala nekaj najbolj nujnih korakov, ki so žal potem ostali v začetni nedorečenosti. Izvajanje naravovarstvene politike je tako sprožilo val nelagodja, odpora in bojazni pred visokimi globami in hudimi kaznimi. Dokaj nejasna ostajajo pravila, zapletenost birokratskih postopkov, visoki administrativni stroški in nedorečenosti glede pristojnosti izvajanja in kontrol«.

»Zaščiteno območje Krasa je še danes brez upravnega načrta in to je najbrž tudi glavni razlog, da v naših krajih spoznavamo in dojemamo naravovarstvene zaščitne norme EU pod negativnim predznakom, med tem ko bi slednje morale prinašati nove in drugačne priložnosti ter dodatno vrednost celotnemu teritoriju in njegovemu prebivalstvu. Slovenska skupnost od vsega začetka spremlja to problematiko in nanjo opozarja z vsemi možnimi instrumenti na različnih institucionalnih ravneh  – poudarja Gabrovec – sedaj pa se nam ponuja dodatna priložnost, da se aktivno vključimo v posvetovanje na to temo in zabeležimo težave, s katerimi se soočamo.«

Spletni vprašalnik je v vseh jezikih Evropske unije (torej tudi v slovenščini in italijanščini) dostopen do 27. julija na povezavi http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Za prvi del, ki je namenjen splošni javnosti, ni potrebno obsežno znanje oziroma izkušnje z izvajanjem direktiv. Vprašanja se nanašajo na učinkovitost, uspešnost, relevantnost, skladnost in dodano vrednost EU. Vprašanja v drugem delu vprašalnika se navezujejo na vprašanja v prvem delu, vendar so temeljitejša. Za izpolnjevanje vprašalnika je potrebno razumevanje direktiv in njunega izvajanja. Ob koncu prvega dela lahko izbiramo, ali želimo odgovoriti na podrobnejša vprašanja v drugem delu vprašalnika. Če tega ne želimo, lahko še vedno v okence s prostim besedilom vpišemo dodatne pripombe« zaključuje deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in vabi, da v čim večjem številu sodelujemo pri pomembni anketi EU.  

Deli