SSk: ne metropolitanski občini, edina slovenska stranka spada v predstavništvo manjšine

V prihodnji dneh bo rimski senat najbrž sprejel vrsto popravkov k deželnemu statutu FJk, med katerimi sodi tudi predvidevanje možnosti ustanavljanja metropolitanskih občin, pa čeprav je Deželni svet FJk kar dvakrat  jasno  in  odločno  odklonil  to  možnost.  Proti  metropolitanski  občini,  ki  bi najverjetneje  zajela območje  tržaške  pokrajine,  se  je  v  Deželnem  svetu  vsakič  opredelil  tudi strankin  predstavnik  Igor Gabrovec, ki je vedno jasno izpostavil nevarnost dokončnega izničenja vloge in pomena vseh dvojezičnih okoliških  občin  in  s  tem  enostranskega  kršenja  mednarodnih sporazumov.  Deželno  tajništvo  stranke Slovenska  skupnost  ožigosa  nespoštljiv  odnos,  ki  ga Rim  izkazuje  v  odnosu  do  politično  upravne avtonomije  FJk  in  v  tem  bere  tudi  nevaren precedens  ravno  v  času,  ko  so  posebni  statuti  petih italijanskih avtonomnih dežel ponovno v središču neprijazne pozornosti. Deželno tajništvo SSk je na svoji zadnji seji razpravljalo tudi o javno iznesenih predlogih glede potrebe po posodobitvi »skupnega zastopstva« Slovencev v Italiji. Slovenska stranka je že sredi 90. let- ko je bil deželni  tajnik  Martin  Brecelj  –  izdelala  model  za  izvoljeno zastopstvo,  ki  je  zaobjel  zelo  širok  krog pripadnikov manjšine. Stranka je tudi opravila anketo med naslovniki časopisa Skupnost in je prejela več tisoč  odgovorov,  v  veliki  meri  pozitivnih. Takrat  pa  so  predlog  žal  ostale  politične  komponente  rezko zavrnile. SSk zato načelno podpira določitev nove oblike demokratično izvoljenega zastopstva, pri čemer pa  je  potrebno  najprej  doreči pravila  igre  in  zlasti  še  kompetence  novega  predstavniškega  organa. Stranka SSk se že vse povojno obdobje demokratično prešteva ob vsakih volitvah in zase nima dvomov, da  je demokratično legitimirana.    V  pričakovanju  nekega  novega  zastopstva  pa  naj  še  naprej  velja dosedanje, ki ob krovnih organizacijah civilne družbe upošteva tudi tradicionalne politične komponente in v ta sklop nesporno sodi vsaj še edina slovenska stranka.
 
Tiskovni urad SSk
 
Trst-Gorica-Videm, 19. junija 2015 
Deli