Na Goriškem potrdili vodstvo SSk

Na umestitveni seji pokrajinskega sveta SSk za Goriško, ki je potekala v torek, 19. maja 2015, na goriškem sedežu stranke, je bilo izvoljeno goiško vodstvo.

Ob predstavitvi kandidatov za predsedstvo in tajništvo se je razvila razprava, iz katere je izšla soglasna potrditev dosedanjima predsedniku in tajniku. Več posegov je bilo tudi namenjenih političnim smernicam, ki bi jih morala goriška SSk izvajati v naslednjem mandatu. Tako je bilo poudarjeno, da bo potrebno več pozornosti nameniti zanimanju za politiko in za vprašanje teritorija. Oddaljevanje ljudi od politike je negativni pojav, ki šibi zavest za demokracijo. Stranka se bo morala pripraviti za nove volilne preizkušnje v Ronkah in Tržiču, za Pokrajino Gorica, kjer bodo volili le izvoljeni upravitelji in za občino Gorica. V vseh teh upravah je pomembno, da se zagotovi slovenska prisotnost, čeprav nam zakonodaja tega ne zagotavlja.

Zaključna točka je zadevala 15. deželni kongres SSk, ki bo potekal v soboto, 23. maja 2015, v Gorici, na katerega so polega delegatov vabljeni vsi člani in somišljeniki edine zbirne stranke Slovencev v Italiji.

Med zasedanjem pokrajinskega sveta je bila tudi izražena velika zaskrbljenost za sobotno manifestacijo skrajnega desničarskega gibanja Casa Pound. Stranka SSk ne odobrava izbiro, da se dovoli povorko, še posebno v času, ko v mestu poteka 11. izvedba festvala èStoria. SSk tudi nasprotuje vsebinam, ki jih ponuja desničarsko gibanje Casa Pound v zvezi s 100-letnico 1. svetovne vojne. Te so v popolnem nasprotju s sporočilom miru in sodelovanja med narodi in državami. Nesprejemljivo je, da se taka manifestacija dogaja v neposredni bližini državne meje, ki je v zadnjih letih postala vedno bolj priložnost za razvoj in sodelovanje med Italijo in Slovenijo ter še posebno med obmejnimi občinami.

 

Pokrajinski svet

Predsednik: Silvan Primožič

Podpredsednica: Marilka Koršič

Tajnica: Martina Šolc

 

Pokrajinsko tajništvo

Julijan Čavdek – pokrajinski tajnik

Člani: Franca Padovan, Mara Černic, Miloš Čotar, Marko Jarc, Igor Tomsič, Marjan Drufovka, Božidar Tabaj, Lovrenc Peršolja, Matevž Čotar, Walter Bandelj, Mirjan Likar.

Deli