Pri natečajih za delovna mesta naj se upošteva tudi poznavanje slovenščine

V deželnem uradnem listu so bili 31. decembra 2014 po dolgem premoru ponovno objavljeni razpisni natečaji za nova delovna mesta (tri v kategoriji D in dve v kategoriji C) v administrativnem sektorju deželne uprave.

Deželni svetnik Slovenske skupnosti in podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec je s tem v zvezi pisal pristojnemu odborniku za osebje Paolu Panontinu, da bi ga opozoril na dejstvo, da v besedilih natečajev ni nobene naveze na poznavanje manjšinskih jezikov. Pomen manjšinskih jezikov je izpostavljen z državnimi in deželnimi zakoni, vendar bistvenega pomena je, da načela tudi uresničujemo – piše v svojem pismu deželni svetnik SSk. Pomanjkljivost v tem primeru ni samo političnega značaja ampak tudi praktičnega, saj lestvice, ki bodo nastale iz natečajev, ne bodo uporabne za vsa tista bodoča delovna mesta, pri katerih bi bilo potrebno poznavanje slovenščine, furlanščine in nemščine. »To niso namreč “tuji jeziki” – poudarja Gabrovec – temveč priznani jeziki naše dežele, ki so uporabni na vseh nivojih javne uprave. Prizadeval si bom, da bodo ta načela postala normalna praksa in v tem smislu se že v naprej priporočam za razpise, ki jih napoveduje odborništvo za zdravstvo«. Deželni svetnik SSk je zato dopis poslal tudi odbornici Telesci, ki je pred kratkim napovedala, da deželni zdravstveni sitem potrebuje okrepitve osebja. »Načela o uporabi slovenščine in drugih priznanih manjšinskih jezikov smo na moj predlog vnesli tudi v nedavno reformo deželnega zdravstvenega sistema, ki torej potrjuje pravico in potrebo po uporabi večjezičnosti, ki velja na območju narodnostne zaščite predvsem za tiste javne storitve, ki so direktno namenjene občanom« poudarja Gabrovec. 

Deželni svetnik Gabrovec vsekakor vabi vse tiste, ki se nameravajo predstaviti na omenjene natečaje, da v svojih življenjepisih zabeležijo tudi znanje slovenščine in drugih manjšinskih jezikov, saj gre za pomemben dodatek, ki bi ga morala Dežela tudi primerno upoštevati.

Deli