Na obzorju deželna task force za uresničevanje protokola o Proseccu

Podpredsednik deželne vlade, ki je pristojen tudi za resor kmetijstva, Sergio Bolzonello bo začetka prihodnjega leta sklical tehnično-politično omizje, ki naj resno prouči vprašanje spoštovanja določil protokola o Proseccu. Tako je zagotovil sam Bolzonello, ki se je v dvorani deželnega sveta obvezal v odnosu do deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca. Slednji je bil v razpravo o finančnem zakonu za 2015 pred dnevi vnesel vrsto popravkov, ki so se navezovali na spoštovanje obvez v že zloglasnem dogovoru iz leta 2010, ki je kot znano v veliki meri ostal na mrtvem tiru.

Uvodoma je Gabrovec obnovil zgodovino dogovora izpred skoraj petih let (podpisani dogovor formalno velja pičlih 72 mesecev!), na osnovi katerega so naši kmetovalci svojčas umaknili sodni ugovor proti priznanju zaščitenega porekla DOC Prosecco. Deželni svet je torej ponovno slišal o težavah kmetijstva in posebej še vinogradništva na Tržaškem, kjer je večji del kmetijskih površin zaobjet v zaščitena območja in s tem podvržen vsem mogočim razvojnim omejitvam, neprimerljivo visokim stroškom za vsak najmanjši načrt in zavlačevanju vseh birokratskih postopkov. Ob tem pa je Gabrovec izpostavil tudi popolno pomanjkanje finančnih podpor, ki bi vsekakor uspešnim, pretežno mladim podjetnikom, omogočilo še odločnejši kakovostni skok in torej vsestransko blaginjo za mesto Trst in njeno naravno zaledje. Omenil je, da deželni uradi že več kot deset let  še vedno pišejo upravljalne načrte, brez katerih je dejansko onemogočeno vsako razvojno načrtovanje v zaščitenih območjih Natura 2000.

»Glede uresničevanja dogovora iz leta 2010 so torej podatki klavrni: za obnavljanje starodavnih paštnov je Dežela v vseh teh letih namenila le vsoto, ki bo komaj zadostovala za prvi preizkusni načrt. Za postavitev promocijskega središča na Proseku je bilo namenjenih le dvesto tisoč euro, obnovitveni načrt pa zahteva še vsaj enkrat toliko denarja. Pravi absurd predstavlja obveza protokola, ki je predvidevala financiranje vsebin večletnega načrta za podeželski razvoj tržaške pokrajine. Dežela je le plačala študijo, iz katere razberemo preko sto milijonov možnih investicij, nakar v ta namen ni zapisala niti enega samega eura. Zanimivo pa je, da je v samem tretjem členu protokola jasno zapisano, da se Dežela obvezuje, da evidentira večletne finančne dotacije za uresničevanje podeželskega razvojnega načrta. Prav tako deželna uprava ni  soudeležila niti bližnjega Veneta, kjer so tamkajšnji vinogradniki na račun zaščitene blagovne znamke Prosecco zakoličili mastne ugodnosti« poudarja deželni svetnik in podpredsednik deželnega sveta FJk Igor Gabrovec.

Na osnovi komaj sprejete obveze bo odbornik Bolzonello najkasneje tekom februarja 2015 uradno sklical tehnično-politično omizje skupaj z vsemi podpisniki sporazuma. »To bo priložnost, da postavimo naše zahteve črno na belo, pa tudi realistično, pragmatično in odločno. Pričakujem si, da se v sklopu Dežele vzpostavi posebna delovna skupina, recimo ji task force, ki naj spremlja razvoj sprejetih dogovorov do njihovega stvarnega uresničevanja« je z zadovoljstvom ocenil Bolzonellova zagotovila deželni svetnik Igor Gabrovec.

Deli