Igor Tomsič novi sekcijski tajnik SSk v Sovodnjah ob Soči

Včerajšnji kongres sekcije SSk za Sovodnje ob Soči je prinesel pomembne organizacijske in programske novosti, ki bodo spremljale krajevno politično delovanje slovenske stranke za naslednja tri leta. Kongresno omizje je vodil načelnik svetniške skupine SSk v sovodenjskem občinskem svetu Julijan Čavdek, ki je udeležencem orisal splošno stanje krajevne sekcije od letošnjih volitev do današnjih dni. V prvem delu se je Čavdek osredotočil na delovanje svetniške skupine SSk v občinskem svetu, v nadaljevanju pa je izpostavil potrebo, da se okrog nje ustvari skupina ljudi, ki bi skrbela za stalno informiranje glede potreb na teritoriju ter za sooblikovanje političnih smernic v razmerju do delovanja občinske uprave. Tako sestavljeni novi odbor bo imel tudi glavno vlogo, da si prizadeva za pridobivanje novih članov. Čavdek je prisotnim tudi orisal zelo zaskrbljujočo prihodnost za slovenske občine zaradi nove reforme krajevne uprave, ki jo je pripravil deželni odbornik Panontin. Kot zadnjo a obenem najvažnejšo točko je izpostavil izvolitev novega sekcijskega tajnika in pri tem predstavil kandidaturo Igorja Tomsiča. Sledila je živahna razprava, kjer so bili obravnavani različni vidiki, od vprašanja prihodnosti občin, nevarnosti krčenja demokracije do potrebe, da SSk aktivno deluje med občani. Razprava se je zaključila z glasovanjem, s katerim je bil Igor Tomsič soglasno izvoljen za novega tajnika. Pri tem so se vsi skupaj tudi zahvalili dosedanjemu tajniku Kristianu Tommasiju, ki pa ostaja v odboru sekcije.

Novi odbor sovodenjske sekcije SSk sestavljajo štirje občinski svetniki Julijan Čavdek, Igor Tomsič, Gemma Kovic in Tatjana Devetak, pridružili pa se jim bodo še Martina Šolc, Branko Černic, Kristian Tommasi in Matjaž Ulian. Konges sovodenjske sekcije SSk je tudi določil delegate za goriški pokrajinski kongres SSk, ti so Benjamin Černic, Nerina Devetak, Martina Šolc in Kristian Tommasi, delegati so avtomatično tudi štirje občinski svetniki. 

Deli