Ministrstvo za šolstvo bo poročalo o stanju slovenskih šol v Italiji

Stanje slovenskih šol na Goriškem in Tržaškem ter na dvojezični šoli v Špetru je na začetku šolskega leta zaskrbljujoče. V tem smislu je zelo zgovorno tiskovno sporočilo Sindikata slovenske šole, v katerem so zelo jasno predstavljene glavne kritične točke: pomanjkanje ravnateljev, pomanjkanje glavnih tajnikov, izničenje goriškega šolskega urada za slovenske šole ter še vedno neizpolnjen člen 22 zaščitnega zakona 38/01, ki zadeva priznanje sindikata. 

Stranka Slovenske skupnosti ocenjuje, da je tako stanje preveč kritično, da bi lahko ostalo samo na ravni administrativnih postopkov. Zaradi dejstva, da se iskanje rešitev vleče že nekaj let in posebno v trenutku, ko se pripravlja reforma italijanskega šolstva je pomembno te kritičnosti izpostaviti tudi v najvišjih političnih okvirih. 

V tem smislu je Slovenska skupnost zgoraj omenjeno stanje predstavila parlamentarnim predstavnikom SVP. V dogovoru med deželnim tajnikom SSk Damijanom Terpinom, senatorjem Karlom Zellerjem in poslancem Danielom Alfreiderjem je bil sestavljen tekst, na podlagi, katerega je bila včeraj, v pristojni senatni komisiji vložena interpelacija ministrici za šolstvo Stefaniji Giannini, da naj poroča o ukrepih, ki bi čimprej odpravile kritičnosti slovenskega šolstva v Italiji. Prvi podpisnik interpelacije je predsednik poslanske skupine SVP, senator Karl Zeller, sopodpisniki pa so tudi senatorji Hans Berger, Francesco Palermo, Vittorio Fravezzi, Albert Laniece, Franco Panizza in Claudio Zin. V prihodnjih dneh bo podobna interpelacija vložena tudi v poslanski zbornici. 

Slovenska skupnost tudi ocenjuje, da se pri obravnavanju šolske tematike premalo upošteva določila mednarodnih pogodb in evropskih listin, ki zadevajo narodne manjšine. Prav zaradi teh pomembnih pravnih dokumentov ne more biti tematika slovenskih šol zgolj italijanska notranja zadeva, še posebno kar se tiče organika, brez katerega ne more biti razvoja, ki bo primeren sedanjim družbenim potrebam in istočasno zvest poslanstvu, ki ga šola ima za slovensko narodno skupnost v Italiji. 

Deželno tajništvo SSk
Deli