Dežela FJK nasprotuje daljnovodu Okroglo-Videm

Sklep, ki ga je na svoji zadnji seji osvojil deželni odbor o nasprotovanju načrtu daljnovoda Okroglo-Videm je pomemben korak na poti nasprotovanja tako zasnovanemu načrtu. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec pozdravlja z velikim zadovoljstvom odločitev deželne uprave. Sam namreč že od vsega začetka opozarja na negativne vplive take gradnje, ki bi bila škodljiva za ljudi, naravo in v popolnem neskladju z vizijo turističnega vrednotenja naše dežele. »Skupaj s kolegi iz večine venomer opominjam, da načelne izjave o izvajanju “zelene politike” ne smejo ostati zgolj pobožne želje« – pravi Gabrovec. Deželni svetnik je na to temo oktobra lani vložil tudi svetniško vprašanje, v katerem je med drugim pozival predsednico Dežele Serracchiani k spoštovanju pravic in glasu lokalnih skupnosti. Razumljivo je, da so prebivalci Benečije močno zaskrbljeni nad takim načrtom, saj bi njegova izvedba razblinila vse napore za turistični razvoj te čudovite pokrajine.

O tem je tekla beseda tudi na čezmejnem tehnično-političnem srečanju javnih upraviteljev v Bovcu januarja letos. »Tudi ob tisti priložnosti sem potrdil svoje stališče in vso svojo podporo skupnosti, ki brani svojo zemljo. S tem, še ne pomeni, da smo proti razvoju temveč to, da mora vsak dober upravitelj v iskanju razvoja iskati čim boljšo in ne samo čim lažjo pot. V tem smislu obstajajo za daljnovode koristni in pogumni primeri vkopavanja kablov« zaključuje Gabrovec.

Trst, 23. junija 2014

Deli