V torek 15. aprila bo zasedala Skupščina slovenskih izvoljenih javnih upraviteljev

Na predlog podpredsednika Deželnega sveta Igorja Gabrovca je predsednik Franco Iacop sklical v torek 15. aprila popoldne skupščino slovenskih izvoljenih javnih upraviteljev, ki bo imenovala tri predstavnike v Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. Skupščina bo zasedala v dvorani Deželnega sveta FJk v Trstu z začetkom ob 17.30.

Svoje predstavnike v Paritetni odbor bo še pred tem, v sredo 9. aprila, izbral tudi Deželni svet FJk. Svetniki bodo s tajnim glasovanjem izbrali sedem članov, od katerih sta po zakonu dva pripadnika slovenske manjšine. Njuni imeni sta dejansko že znani, saj sta do predvidenega termina prispeli izključno kandidaturi, ki sta ju vložila deželna svetnika Gabrovec in Ukmar. Slednji je predlagal Tržačanko Nives Cossutta, medtem ko je Gabrovec predlagal Julijana Čavdka iz Gorice. Poleg teh bo torej Deželni svet v sredo izbral še pet članov italijanskega dela Paritetnega odbora.

Deli