Predsednica FJK Debora Serracchiani podpisala dekret za vidno dvojezičnost

Stranka Slovenska skupnost izraža zadovoljstvo ob novici, da je predsednica deželnega odbora FJK Debora Serracchiani podpisala dekret, ki določa katera javna podjetja oziroma podjetja, ki nudijo javne storitve so dolžna uporabljati slovenščino na podlagi 10. člena zaščitnega zakona 38/01. To bo moralo veljati v vseh 32 občinah, ki jih vključuje dekret predsednika republike iz leta 2007 in na področju katerih se izvajajo določila zaščitnega zakona.

V dekretu predsednice Serracchiani so označena avtocestna podjetja ANAS, Autovie Venete, Autostrade per l’Italia in FVG Strade, podjetja za javne prevoze na krajevni ravni Trieste Trasporti, SAF-Autoservizi FVG iz Vidma in goriška APT, podjetji za železniške prevoze RFI-Rete Ferroviaria Italiana in Trenitalia, letališče Aeroporto FVG, poštna služba Poste Italiane in radio-televizijska družba Rai.

Slovenska skupnost ocenjuje, da je to nedvomno pomemben korak naprej pri izvajanju zaščitnih zakonskih določil glede javne vidljivosti slovenščine, na katero smo Slovenci že nekaj časa čakali. Pri tem SSk izreka priznanje predsednici Serracchiani in njenemu odboru, ki je še enkrat dokazal posluh za pravice narodnih in jezikovnih manjšin v FJK, kot se je zgodilo s sprejetjem amandmaja, ki daje Gorici možnost, da spet oživi rajonske svete. Še enkrat je bilo pri tem pomembno delo deželnega svetnika SSk in podpredsednika deželnega sveta FJK Igorja Gabrovca.

SSk sedaj pričakuje, da bodo dotična javna podjetja dosledno spoštovala določila zaščitnega zakona glede vidne dvojezičnosti in ne bo nepotrebnih zamud. V prvi vrsti SSk pričakuje, da bodo čimprej postavljene dvojezične table na avtocestnih odsekih v tržaški in goriški pokrajini. Nikakor ni namreč razumljivo, da se slovenščine poslužujejo velika trgovska podjetja, pri javnih storitvah in službah, za katere plačujemo tudi Slovenci pa to ne pride v poštev.

Trst, 1. december 2013
Deli