Deželni šolski urad hočejo premakniti iz Trsta v Benetke

Slovenska skupnost izraža veliko zaskrbljenost zaradi predloga odloka šolske ministrice, ki ukinja deželni šolski urad v deželi FJK in ga v celoti premešča v Benetke.

SSk se sprašuje, kaj torej pomeni posebna avtonomija dežele FJK zaradi prisotnosti slovenske manjšine in kako je mogoče, da se seli izven območja zaščite manjšine vodstvo zanjo bistveno važnega urada, ki je zadolžen za mednarodno zaščitene slovenske šole, ki se nahajajo samo v deželi FJK. In to prav sedaj, ko so speljali natečaj za sprejem v službo osebja, ki bo moralo v tem uradu delovati.

SSk se sprašuje, ali je mogoče, da za osnutek odloka niso vedeli poslanci in senatorji iz naše dežele, da bi nagovorili ministrico Carrozza in ji razložili, da krčenje le na podlagi številk ni v skladu z dobro upravo. Toliko bolj, če to krčenje prizadene deželo, kjer so manjšinske šole, ki se bodo morale sedaj pogovarjati z Benetkami.

Ne vemo, če so predvideli kak krajevni urad za slovenske šole v naši deželi, saj ni razvidno, če je v odloku to zapisano. A tudi če bi bilo tako, funkcionar, ki je zadolžen za slovenske šole pri deželnem šolskem uradu ni samostojen, zato se bo moral soočati z Benetkami in ne več s Trstom.         

Odlok bi bil za manjšino sprejemljiv le, če bi istočasno ustanovil popolnoma samostojni šolski urad za slovenske šole, s sedežem v naši deželi, po modelu, ki velja za majšinske šole na Tridentinskem Južnem Tirolskem ali v Dolini Aosta.

Zanimivo je tudi, da ministrstvo ne krči izredno razvejanega centralnega ustroja, ampak urade, ki so neposredno v stisku s teritorjem, kar je po mnenju SSk v nasprotju z dobro politiko, ki mora biti blizu ljudem. Sedanja vlada se v tem ne izkazuje.

Dvomimo, da bi Slovenija selila urade za italijanske ali madžarske šole v Ljubljano ali Maribor, zato je odločitev italijanskega ministrstva toliko hujša.

SSk pričakuje takojšen odločen nastop izvoljenih v deželi in deželnih oblasti FJK, saj je krčenje šolskega urada v Trstu edini tovrstni ukrep v celi Severni Italiji, da se doseže od ministrice preklic spornega odloka. Slovenska stranka bo stopila nemudoma v stik s parlamentarci manjšin, da bi skušala spremeniti predlog šolske ministrice.

Slovenska skupnost – zbirna stranka Slovencev v Italiji

Deli