SLOMEDIA 2. Literarni natečaj “Grmada v pristanu”

Mladi za Prihodnost in Mladi Slovenske skupnosti so včeraj v sinji dvorani Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine predstavili drugi literarni natečaj “Grmada v Pristanu”, ki bo letos posvečen 100. jubileju Borisa Pahorja. Pobudo so predstavili deželna tajnica Giulia Leghissa, tržaški pokrajinski tajnik Matija Mosenich in koordinator natečaja Simon Peter Leban. Prisoten je bil in se pohvalno izrazil o pobudi tudi deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta FJK Igor Gabrovec.

 

 Mladi za Prihodnost

Mladi Slovenske skupnosti

RAZPISUJEJO

LITERARNI NATEČAJ ”GRMADA V PRISTANU”
ob stotem rojstnem dnevu Borisa Pahorja

 

1. RAZPISNI POGOJI

K sodelovanju vabimo dijake slovenskih višjih srednjih šol v Italiji. Določeni sta dve kategoriji:

• dijake 1. in 2. razreda vabimo k pisanju spisa. Na izbiro sta dve temi:
o Evropska identiteta: Kaj je in kako jo občutim? Jo lahko primerjamo z identiteto v ZDA?
o Zgodovinske delitve Slovencev in vprašanje nacionalne sprave: Kako in zakaj priti do enotnosti? Katera je prava pot?
Dolžina besedila spisa naj ne presega 3 strani A4 formata (do 6000 znakov, brez presledkov) v Arial pisavi, font 12. (kategorija A)

• dijake 3., 4. in 5. razreda vabimo k pisanju eseja. Na izbiro sta dve temi:
o Slovenski jezik in slovenska narodna zavest. Kateri ima prednost? Kaj je važnejše? Zakaj?
o Boris Pahor, Slovenec, upornik proti fašizmu in borec za svobodo. Domoljubje in antifašistična borba v literarnem opusu B. Pahorja
Dolžina besedila spisa naj ne presega 3 strani A4 formata (do 6000 znakov, brez presledkov) v Arial pisavi, font 12. (kategorija B)

K besedilu spisa/eseja naj avtor/ica priloži sledeče podatke:
– ime, priimek, naslov elektronske pošte, naslov stalnega bivališča;
– ime in naslov šole, ki jo avtor/ica obiskuje v šolskem letu 2013/2014, študijsko smer in razred;
– kategorijo razpisa

Vsak avtor lahko pošlje samo en spis/esej in sicer s pomočjo elektronske pošte na naslov:

mladizaprihodnost@slovenskaskupnost.org

do vključno 28. februarja 2014

V kolikor avtor/ica spisa/eseja ne bo predložil/a literarnega dela in svojih podatkov v danem roku, prispevek ne bo ocenjen.

2. MERILA ZA OCENJEVANJE SPISOV/ESEJEV

Vse pravočasno prispele spise/eseje, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo ocenila strokovna komisija, sestavljena iz profesorjev slovenščine z dolgoletno izkušnjo, ki bo povsem avtonomno ocenila dela in določila nagrajence. Poteku dela komisije bo sledil garant.

Komisija bo pri svojem delu upoštevala naslednja merila:

A. VSEBINSKA IZVIRNOST
– uporaba jezika, izvirne zamisli, nenavadne ideje, kakovostne vsebinske rešitve, nove ideje, odličnost celotnega besedila, pestrost misli, nenasilne vsebinske rešitve, vsebinska domiselnost, vsebinska izvirnost.

B. IZVIRNI ZGRADBENI UČINKI
– medbesedilnost, kombiniranje pripovedovanja in dvogovora, odstavki, slogovno motivirana (utemeljena) odstopanja od predpisane besedilne vrste, stopnjevanje, uvod/jedro/zaključek, vsebinska povezanost zgradbe, zaključenost besedila.

C. SLOGOVNA IZVORNOST
– bistroumnost, izrazna živost, pronicljivost, različnost besed, raznolikost izražanja, redefinicija, slikovitost, učinkovitost, neklišejski poskusi figurativnega izražanja, uporabnost znanja, ustvarjanje novih besed, besednih zvez, povedi, skladenjska in slovnična pravilnost.

D. INDIVIDUALNO MERILO
– upoštevanje okoliščin

3. NAGRADE

Komisija bo delovala tristopenjsko: v prvi fazi bo ocenila vse prispele spise/eseje. V drugi fazi bo določila nominirance, v tretji pa med nominiranci izbrala nagrajence – v vsaki kategoriji tri.

Najbolj izvirni spisi/eseji v kategoriji:
– A 1. bo prejel denarno nagrado v višini 250,00 €
2. bo prejel denarno nagrado v višini 150,00 €
3. bo prejel denarno nagrado v višini 50,00 €
– B 1. bo prejel denarno nagrado v višini 250,00 €
2. bo prejel denarno nagrado v višini 150,00 €
3. bo prejel denarno nagrado v višini 50,00 €

Datum in kraj nagrajevanja ter spisi/eseji avtorjev, ki bodo prejeli nagrade bodo objavljeni na spletni strani Mladi za Prihodnost in na javnih občilih.

Deli