Več glasov za SSk, večja teža naše narodne skupnosti v Deželnem svetu FJk

Stranka Slovenska skupnost vabi vse Slovenske in Slovence naše narodne skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, da se v nedeljo in ponedeljek udeležijo volitev za obnovo Deželnega sveta. Pri tem naj se poslužijo pravice, da svojo državljansko dolžnost opravijo z dvojezično volilno izkraznico, ki jo lahko dvignejo na občinskih volilnih uradih.
Kot pripadniki slovenske narodne skupnosti smo zadovoljni, da je naša predsedniška kandidatka Debora Serracchiani izbrala geslo: “Postanimo zopet posebni-Torniamo ad essere speciali”, kar je še posebno pomembno v luči dejstva, da prebivajo na ozemlju dežele FJK kar tri narodne manjšine, slovenska, furlanska in nemška. Ključno je, da FJk ojači svoje pristojnosti in prejme za to ustrezna finančna sredstva. Za nas je ključno, da pridobimo avtonomijo na področju izobraževanja in šolstva, ki sta namreč najboljša investicija, da bo mladim omogočena zaposlitev in jim ne bo treba iskati dela v tujini. To je prava katastrofa še posebej za našo narodno skupnost, ki s tem izgublja najboljše kadre, mlade in prihodnje družine.
Poglavitna naloga nove deželne uprave bo, da ljudem, družinam, delavcem in podjetjem v FJk ustvari pogoje, po katerih najti izhod iz krize. Doslej žal teh pogojev ni bilo, zato je sprememba nujna.
Slovenci v Italiji, prav zato, ker imamo zbirno slovensko stranko Slovensko skupnost, moramo aktivno prispevati za novo smer deželne politike. Naredimo to tako, da oddamo glas za SSk in njene kandidate. Več glasov bo prejela SSk, večjo težo bo imela naša narodna skupnost v Deželnem svetu FJk in politika nam bo morala izkazati spoštovanje in upoštevanje, ker smo temeljni element te naše bogate stvarnosti. Glas za Slovensko skupnost je torej glas za vse nas!
Trst, 19. april 2013
Deželni tajnik SSk
Damijan Terpin
Deli