Michele (Miha) Coren kandidat SSk na Videmskem

Michele (Miha) Coren: rojen v Vidmu 22. januarja 1960, poročen z dvema sinovoma. Zaposlen v javni upravi. Je podžupan občine Dreka in član deželne komisije za slovensko manjšino, ki jo predvideva deželni zakon 26/2007. Ustanovni član združenja Planinska družina Benečije in prve kmetijske zadruge v Nediških dolinah, ki se je nato združila z mlekarno Latteria di Cividale e Valli del Natisone.

Z navdušenjem sem sprejel kandidaturo za deželne volitve na listi Slovenske skupnosti v videmskem volilnem okrožju, ker smatram, da je nujna prisotnost slovenskega predstavnika v Deželnem svetu, ki naj bo referenčna oseba za celotno našo narodno skupnost, ki živi na obmejnem pasu od Trbiža do Trsta.

Zavzemal se bom za:

– izvajanje državnih zakonov 482/1999, 38/2001 in deželnega zakona 26/2007.

– podporo obmejnemu pasu in čezmejnemu sodelovanju.

– evropska sredstva iz programa Cilj 3.

– razvoj hribovitih področij.

– zaščito jezika, kulture in okolja.

– podporo krajevnim gospodarskim panogam.

– podporo, zaščiti in razvoju državnega dvojezičnega šolskega sistema.

Deli