Javno srečanje SSk o uplinjevalniku

»Skupaj in odločno proti uplinjevalniku, za bodočnost mesta, pristanišča in naših vasi« je naslov informativnega večera, ki ga JUTRI zvečer  (četrtek, 6. decembra), z začetkom ob 20.30 prireja stranka Slovenska skupnost v dvorani kulturnega društva Skala v Gropadi. Srečanje je predvsem informativnega značaja, saj bodo udeležencem na voljo vse informacije, ki zadevajo vsebino načrta multinacionalke Gas Nataural, pa tudi točen kartografski izris predvidene trase novega elektrovoda, ki naj bi povezoval Trebče z Žavljami. Slednji je že sprožil postopek razlastitve več sto zemljišč, ki so pretežno v lasti slovenskih ljudi, kar posredno ponovno trči tudi v načela spoštovanja določil zaščitnega zakona.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj je svoje namere obelodanilo že 7. novembra z objavo sporočila o uvedbi postopka za izdajo pooblastila za gradnjo plinskega terminala in načrt označilo kot energetsko strateško pomembnega. S tem se je začel tudi razlastitveni postopek, ki bo prizadel preko tristo pretežno zasebnih parcel. Obvestilo je vlada objavila na Trstu odročnih medijih Messaggero Veneto in La Stampa, kar ni slučaj in je že samo po sebi znak nespoštovanja pravice ljudi, da so obveščeni. Velika večina lastnikov zemlje so Slovenci, ponovno. Gradnja novega, skoraj deset kilometrskega elektrovoda, ki bo plinskemu terminalu s Padrič dovajal električno energijo, bo imelo v zakup podjetje Terna. Danes si lahko tako bolje razlagamo naglico, ki jo je Terna pokazala pri utrjevanju in novogradnji elektrovoda Tržič-Padriče, pri čemer se je prav tako požvižgala na negativna mnenja občinskih uprav in zahteve domačinov, ki so lastniki prizadetih zemljišč.

 

Kakšni so možni učinki takega načrta na turistično-trgovske ambicije Trsta? Kaj bo to pomenilo za bodočnost pristanišča? Kaj pa vprašanje varnosti? Kako na načrt gledajo iz Slovenije? Kako zaščititi premoženjske pravice naših ljudi, ki bi jih tak načrt neposredno prizadel? Na ta in številna druga vrašanja bodo v četrtek zvečer v Gropadi odgovarjali izvoljeni predstavniki SSk v javnih upravah, od predsednika rajonskega sveta za Vzhodni Kras Marka Milkoviča in občinskega svetnika v Trstu Igorja Švaba, pa vse do predsednika Tržaškega pokrajinskega sveta Maurizia Vidalija in deželnega poslanca Igorja Gabrovca, ki vsi po vrsti in vsak v pripadajoči instituciji v prvi osebi od vsega začetka neposredno sledijo vprašanju. Pravni okvir problema bo predstavil pokrajinski tajnik SSk odv. Peter Močnik, ki zadevi sledi tudi kot pravni zastopnik Republike Slovenije in drugih osebkov. Gabrovec in Močnik sta že ped dnevi predsednika FJk Renza Tonda formalno pozvala, naj takoj zaustavi ves postopek, ki ga med drugim bremeni vrsta odkritih nepravilnosti. Pritožbo proti načrtu je svojčas vložila tudi Občina Dolina in o tem bo spregovorila županja Fulvia Premolin. Sledila bo razprava in določitev naslednjih korakov tudi glede na hiter razvoj dogodkov.

Deli