Evropska listina za jezike regij in manjšin

Svet Evrope je 5. novembra 1992 odobril Evropsko listino za jezike regij in manjšin z namenom, da bi države članice vzpostavile prijaznejši odnos do manjšinskih jezikov. Slednji namreč so v stalni nevarnosti izumrtija, kar bi predstavljalo hudo škodo za celoten evropski kontekst.
Velika večina držav članice Evropskega sveta je listino sprejela, vendar ne vse so jo tudi ratificirale. Med tem sta Francija in Italija, ki sta v lastnih parlamentih izglasovali posebne zakone, ki zadevajo regionalne in manjšinske jezike. Za Italijo je to zakon 482 iz leta 1999. Ministrski svet je odobril zakonski dekret za ratificiranje listine 9. marca 2012, na vrsti je sedaj parlament.
Republika Slovenija je listno podpisala 3. julija 1997 in jo ratificirala 4. oktobra 2000.
Deli