Spletna stran o fašističnih taboriščih v Italiji

Nastal je spletni portal www.campifascisti.it, ki vsebuje zelo podrobne arhivske podatke in pričevanja o fašističnih taboriščih v Italiji. Projekt je v stalnem posodabljanu po sistemu work in progress.
Splet campifascisti.it je nastal tudi z mednarodnim sodelovanjem, kjer je imela pomembno vlogo Slovenija s svojimi arhivi.
Zbiranje arhivskih podatkov še vedno poteka in na spletnem mestu vabijo h objavljanju dokumentov in pričevanj.
Projekt je financiran s strani Evropske skupnosti, fundacije “Museo della Shoah” in društva avdio dokumentaristov Audiodoc.
Deli