Visok predstavnik EFA na obisku pri SSk

Reforme italijanske javne uprave in težave z državnim financiranjem organiziranosti slovenske narodne skupnosti v Italiji so botrovale povabilu, ki ga je SSk naslovila na Evropsko svobodno zvezo (EFA), da pošlje svojega predstavnika na delovni obisk. Povabilu se je odzval podpredsednik Evropske svobodne zveze Sybren Posthumus, ki je Goriško in Tržaško obiskal med 27. in 29. oktobrom.
Podpredsednik Posthumus se je na Goriškem najprej soočil s problemom ukinitve rajosnkih svetov. Na srečanju, ki je potekalo na goriškem pokrajinskem sedežu SSk, so mu to problematiko predstavili trije goriški občinski svetniki Walter Bandelj, Marilka Koršič in Božidar Tabaj. Srečanja sta se udeležila tudi pokrajinski tajnik Julijan Čavdek in podtajnica Mara Černic.
Vprašanje prihodnosti majhnih občin je bilo na vrsti na večernem srečanju v Števerjanu, ki ga je pripravila števerjanska sekcija SSk. Skupaj z izvoljenimi upravitelji števerjanske občine je dobrodošlico podpredsedniku Efe izrazil tudi deželni SSk tajnik Damijan Terpin.
V petek, 28. oktobra je v prostorih Deželnega sveta FJk potekalo srečanje na temo prihodnosti italijanskih pokrajin. Predsednica tržaške pokrajine Maria Teresa Bassa Poropat in podpredsednica goriške pokrajine Mara Černic sta Posthumusu predstavila težnje italijanske vlade, da skrči število pokrajin, pri čemer bi bile najbolj prizadete najmanjše. Hudo pa je dejstvo, da pri tem niso upoštevane specifike, kjer živijo narodne manjšine. Srečanje na Deželi je organiziral deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, prisotni pa so bili še predsednik tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali, pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek ter član deželnega tajništva Miloš Čotar.
V petkovih popoldanskih urah je Posthumus obiskal občino Repentabor in se srečal z županom Markom Pisanijem, nato pa je bil sestanek v Slovenskem stalnem gledališču, kjer mu je predsednica Maja Lapornik predstavila to osrednjo slovensko ustanovo, njeno stanje ter predložila nekaj predlogov za izmenjavo na ravni manjšinskih gledališč. V večernih urah se je podpredsednik Efe srečal tudi s podmladkom SSk v turistični kmetiji pri Žbogarjevih.
Zadnji dan svojega obiska je Sybren Posthumus preživel v Devinsko-nabrežinski občini, kjer ga je najprej sprejel občinski odbor z županom Vladimirjem Kukanjo na čelu. Tudi ob tej priložnosti se je odgovor odvijal na temo prihodnosti majhnih občin ter izvajanja zaščitnih določil na podlagi zakona 38/01.
Končno oceno obiska je predstavnik EFA podal z zelo pozitivno oceno. Zadovoljen je bil, da se je konkretno soočil s težavami Slovencev v Italiji in bo v tem smislu napisal pismeno poročilo za politični urad Efe v Bruslju. Nakazal je kar nekaj možnih ukrepov in postopkov, ponudil pravno pomoč s strani njihovih izvedencev na področju manjšinske zakonodaje ter povabil vodstvo SSk naj tudi poda konkretne predloge za skupno prizadevanje.
Deli