Občinski svetnik SSk Igor Švab o tržaškem občinskem proračunu

Tržaški občinski svet je imel v teh dneh na dnevnem redu rebalans občinskega proračuna. V razpravo je posegel tudi občinski svetnik SSk Igor Švab, ki je obenem tudi predsednik komisije za proračun.

Na seji občinske komisije je nastopil tržaški občinski odbornik za proračun, ki je predstavil finančni dokument občine Trst, sledilo je zasedanje občinskega sveta.

Člani desno-sredinske opozicije so k temu dokumentu predstavili veliko število popravkov, kar je pozročilo, da se je seja precej zavlekla. Med obravnavo finančnega dokumenta je posegel tudi občinski svetnik SSk Igor Švab, ki je podčrtal kako je sicer občina Trst prejela nekaj več denarja s strani občinskih davkov, a ga je morala nameniti državi, na podlagi vladnih določil za uravnovešenje državnega dolga. Pri tem je slovenski svetnik podčrtal dejstvo, da na tak načino so najbolj oškodovane tiste občine, ki si najbolj prizadevajo za dobro in prozorno upravljanje.

J.Č.

Deli