Walter Bandelj: goriška Trgovinska zbornica ne črpa iz zaščitnega zakona 38/2001

Walter Bandelj, občinski svetnik SSk na goriški občini in član razširjenega odbora goriške Trgovinske zbornice je postavil pismeno vprašanje glede pomanjkanja projektov, ki bi na gospodarskem in trgovinskem področju črpali sredstva iz zakona 38/2001. Pismo je naslovil na predsednika Trgovinske zbornice Emilia Sgarlatto.
Bandelj se v pismu navezuje na sklep št. 1387 Dežele FJk, s katerim so bila razdeljena sredstva iz zakona 38/2001 za javne uprave. Pri tem ugotavlja, da goriška Trgovinska zbornica ni predstavili niti enega projekta, ki bi lahko črpal denar iz doticiji, ki jih predvideva zakon 38/01. Nasprotno je obnašanje Trgovinske zbornice v Trstu, ki je predstavilo kar nekaj projektov in za te prejelo skupno € 60.500.- Projekti tržaške zbornice pa zadevajo dvojezično okence, tečaje slovenskega jezika, prevode in publikacije v slovenščini.
Bandelj svetuje predsedniku Sgarlatti naj o tem seznani celoten odbor, ki mora preučiti pomen tovrstnih projektov za goriški čezmejni prostor in jih v nadalje obvezno razvijati. Denarja v ta nanem ne primanjkuje.
 
Julijan Čavdek
Deli