Pismeni poziv goriškemu županu za novo občinsko konzulto za Slovence

Meseca maja letos se je na občinskih volitvah prenovil goriški občinski svet. Posledično bi morala biti na novo imenovana občinska konzulta za Slovence. Žal postopek še ni stekel. Pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek je pismeno opozoril goriškega župana Ettoreja Romolija in predsednika občinskega sveta Rinalda Rolda.

“V  članku, ki ga je danes na goriški strani objavil Primorski dnevnik, je napisano, da Vas ni nihče opozoril, da je potrebno sprožiti postopek za sestavo nove občinske konzulte za slovensko narodno skupnost ter da to jemljete kot znak normalizacije.

Pri tem Vas želim spomniti, da je slovenska konzulte predvidena po občinskem statutu in to določa člen 73, njeno delovanje pa ureja pravilnik, ki v 6. členu določa, da se konzulta obnavlja vsakih 5 let, skladno z zapadlostjo občinskega sveta. To pa pomeni, da je začetek postopka za imenovanje nove konzulte v pristojnosti občine oziroma predsednika občinskega sveta. V tem smislu zveni dokaj čudno izjava, da Vas na to ni nihče obvestil.

Glede na pomembnost, ki jo občinska konzulta za slovensko narodno skupnost predstavlja, Vas pozivam, da čimprej sprožite postopek za njegovo novo sestavo. Kot so pravilno izpostavili v Primorskem dnevniku je bil ta postopek pred petimi leti izpeljan bistveno hitreje. Obenem bi Vas tudi prosil, da pravilnik objavite v dvojezični obliki tudi na občinski spletni strani, tako kot vse druge.

Dovolite še, da izkoristim priliko in pri tem predlagam popravek v nazivu konzulte, ki se danes glasi »Konzulta za probleme mestne etnične manjšine«. V duhu večjega medsebojnega spoštovanja bi bil primernejši naziv »Občinska konzulta za slovensko narodno skupnost«.

V upanju, da boste zgoraj navedeno upoštevali, Vas lepo pozdravljam in želim še naprej uspešno delo.

Gorica, 5. septembra 2012

Julijan Čavdek

Pokrajinski tajnik SSk za Goriško

Deli