Deželni tajnik SSk Damijan Terpin na 47. študijskih dnevnih Draga 2012

Prvi dan letošnjih 47. študijskih dnevov Draga 2012 se je pričel z okroglo mizo na temo “Manjšina in zajamčeno politično zastopstvo”. Na okrogli mizi, ki jo je vodila časnikarka Erika Jazbar, so sodelovali poslanec Roberto Battelli, odv. Rudi Vouk in deželni tajnik SSk odv. Damijan Terpin.
 
Vsi trije so podali analizo in pogled na današnje stanje, ki zadeva italijansko manjšino v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Avstriji in v Italiji. Pomembna razlika je v tem, da je v Sloveniji italijanski in madžarski manjšini zagotovljeno mesto v Državnem zboru, kar pa ne velja za Slovence v Italiji in na Koroškem.
 
Deželni tajnik SSk Damijan Teripin je nastopil na podlagi svoje strokovne odvetniške službe. Osnovo za svoje predavanje je črpal iz gradiva, ki so ga skupaj z odv. Andrejem Berdonom in pokojnim dr. Mirkom Špacapanom sestavili v letih 2006 in 2007.
Zajamčeno predstavništvo je Terpin označil kot temeljno človekovo pravico, s katero lahko narodna skupnost uveljavi svojo identiteto na teritoriju. V nadaljevanju je nato poglobljeno obravnaval princip zagotovljenega predstavništva v italijanskem pravnem redu. Pri tem je izpostavil postopke, preko katerih so si neke vrste zajamčeno zastopstvo zagotovile narodne skupnosti v Dolini Aosta ter na Tridentinskem – Gornjem Poadižju (Ladinci in Južni Tirolci). Zagotovljeno predstavništvo v italijanskem Parlamentu imajo tudi Italijani, ki živijo izven državnih meja.
Slovenci v Italiji zajamčenega zastopstva nimamo. Bilo je nekaj poskusov, pri katerih je bil tudi kak zamujen vlak. Danes lahko računamo samo na olajšano volilno zakonodajo za evropske in deželne volitve. Ravno ta model je omogočil stranki SSk, da se je leta 2008 spet vrnila v Deželni svet FJk, ko je na samostojni listi dosegla 1,36% glasov.
Na koncu je Damijan Terpin še ocenil sedanje stanje v Italiji, kjer poteka razprava o novem vsedržavnem volilnem zakonu. Izrazil je skeptičnost, da bo do novega zakona zares prišlo, saj daje sedanji krivični zakon preveč ugodnosti strankam, ki že vnaprej določijo kdo bo izvoljen v Parlament.
Okrogla miza je imela pomemben odmev. O njej so poročali spletni portal Slomedia in spletna stran Primorskega dnevnik pod naslovom “Draga 2012: za začetek o zajamčenem zastopstvu”.
 
Julijan Čavdek
Deli