Pismeni pozdrav deželnega tajnika Damijana Terpina na IV. deželni kongres stranke PRC

Spošt. / Egregio

Kristian Franzil

Deželni tajnik –  Segretario regionale

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

V imenu stranke Slovenska skupnost – zbirne stranke Slovencev v Italiji se Ti iskreno zahvaljujem za povabilo na Vaš IV. deželni kongres. Prosim, da sprejmeš opravičilo, ker se kongresa ne bom mogel udeležiti zaradi vnaprej sprejetih obveznostih.

V duhu sodelovanja, ki v marsikateri občinski in pokrajinski upravi povezuje naši dve stranki, želim pa vsekakor izpostaviti nekaj misli in predvsem podčrtat naše skupno prizadevanje za pravičnejšo in bolj solidarno družbo. Pravičnost in solidarnost sta namreč temelja, na katerih lahko naša deželna in širša stvarnost premostita sedanje težko krizno stanje, ki je najbolj pereče ravno pri najšibkejših členih družbe. Predvsem so to nezaposleni in njihove družine, starejše osebe z minimalno penzijo in še najbolj mladi, ki z vse večjo težavo najdejo zaposlitev in možnost, da si ustvarijo dom ter družino. Prepotrebno je torej, da si skupno prizadevamo za ohranitev socialnih pravic in za pravičnejšo gospodarsko rast.

Med tiste družbene skupine, ki se jih sedanja kriza še posebno dotika so tudi narodne in jezikovne skupnosti. Večkrat se namreč dogaja, da ravno pri krčenju raznih javnih finančnih postavk, so prizadete osnovne pravice narodnih skupnosti, kakršno predstavljajo Slovenci v deželi FJk. Vaša stranka je vedno imela posebno pozornost do te problematike, ki je tipični element in temelj deželne avtonomije. Še naprej si torej skupno prizadevajmo, da bo politično delovanje v korsti narodni in jezikovni raznolikosti, ki že stoletja obstaja na tem področju. Pri tem bi izpostavil prav skrb za to območje, ki ga večkrat ogrožajo velikopotezni projekti, pri katerih ni upoštevanja za to kar teritorij predstavlja za tu živeče ljudi, njihove družine in delo. Prepričan sem, da lahko pri tem najdemo skupna politična izhodišča, ki jih gre zagovarjati v korist občanov.

Tebi in stranki PRC – SE želim uspešno in plodno kongresno delo.

Trst, 7. julija 2012                                  Deželni tajnik SSk
                                                           Damijan Terpin

Deli