Katere so vsebinske novosti zadnje variante načrta o hitri železnici?

V zadnjih tednih so se na krajevnem časopisju pojavile fragmentarne novice o novi varianti načrta visokohitrostne železnice. Slednja – piše Igor Gabrovec v svetniškem vprašanju predsedniku Dežele Tondu –  naj bi bila enotna študija o celostnem načrtu trase petega evropskega koridorja na odseku med Benetkami in Trstom, pripravila pa naj bi jo z nekajletno zamudo družba Italferr. Deželni svetnik Slovenske skupnosti v nadaljevanju opozarja, da omenjenega dokumenta ni mogoče najti niti na spletnih straneh pristojnega Ministrstva čeprav naj bi bil rok za predložitev pripomb že 20. avgust.

»Takšen pristop do tako velikega in kompliciranega načrta je povsem zgrešen« piše Gabrovec v svojem posegu, »saj gre za zajetno in zelo komplicirano dokumentacijo. Izgradnja hitre železnice pod Krasom bi imela težke in pomembne posledice za življenje in delo v naših vaseh, zato je pomembno, da se z vsebinami načrta seznani čim širšo javnost, ki ima pravico in dolžnost, da se o tem izreče. V tem smislu prav gotovo ne koristi odločitev, da se novo različico načrta uradno predloži v poletnih mesecih«.

Deželni svetnik Gabrovec obenem opozarja predsednika Tonda, da ni dano vedeti ali je omenjeni dokument zgolj skupek štirih posamičnih načrtov z leta 2010 ali vsebuje novosti in pomembne spremembe, ki jih je pred meseci napovedoval izredni komisar za izgradnjo hitre železnice Mainardi. Med temi bi morala namreč biti tudi hipoteza o novi trasi železnice, ki naj bi bila cenejša in bolj odmaknjena od vaških jeder.

V zaključku svetniškega vprašanja Gabrovec torej poziva deželno upravo, naj takoj poskrbi za učinkovito seznanjanje z novostmi načrta, za katerega so upravičeno zainteresirana in zaskrbljena številna društva, organizacije in tudi posamezniki.  

Deli