Goriški občinski svetniki SSk izbrali komisije

Trije svetniki stranke SSk Walter Bandelj, Marilka Koršič in Božidar Tabaj, ki so bili izvoljeni na listi Demokratske stranke na zadnjih občinskih volitvah in pri tem prejeli skupno 415 preferenčnih glasov (več kot 45% preferenc vseh slovenskih kandidatov), so v dogovoru z ostalimi svetniki izbrali občinske komisije, v katerih bodo sodelovali. Izbire treh svetnikov SSk odražajo delovanje stranke, ki se zavzema za enotno in samostojno politično delovanje, pri tem pa ne pozablja na to kar so splošne potrebe vseh občanov.

Božidar Tabaj je izbral komisiji, ki so vezane na odborništvi podžupana Roberta Sartorija in odbornika Alessandra Vasocotta. Gre za področja šolstva, osebja, strukturnih skladov, črpanja evropskih sredstev, decentralizacije, zaščite zgodovinsko-ozemeljskih identitet (podžupan
Sartori) in športa, vzdrževanje in upravljanje športnih struktur, statistike in demografije ter pokopaliških uslug (odbornik Vascotto).

Marilka Koršič je bila že na prvi umestitveni seji izvoljena v volilno komisijo. Izbrala si je še komisijo za enake možnosti, ki je vezana na resor odbornice Silvane Romano.

Walter Bandelj si je v dogovoru z drugimi izbral področja, ki jih pokriva resor odbornika Guida Germana Pettarina in zadevajo občinski proračun, občinske finance, dajatve, istitucionalne in pravno-juridične odnose, občinske deleže v podjetjih, urbanistiko, razlastitve za javne potrebe.

Svetnike Bandlja, Koršičevo in Tabaja čaka v naslednjih petih letih pomembno delo v prid celotne občinske skupnosti, pri tem pa ne bodo zanemarili izvajanje zaščitne zakonodaje.

Deli